+34 965 030 870 hello@sonneil.com
Onroerendgoedbelasting in Spanje

Onroerendgoedbelasting in Spanje

Belastingen. Er is geen ontsnappen aan. En als het onroerend goed betreft, of dit nu een woning is, of een ander type vastgoed dat belastbaar is, is het Spaanse belastingsysteem niet gecompliceerder of eenvoudiger dan in andere landen. Wees er dus op bedacht dat het volgende alleen dient als leidraad en dat u voor meer informatie het beste contact kunt opnemen met een advocaat die is gespecialiseerd in belastingrecht of met een gekwalificeerde ‘gestor’.  

Er zijn twee soorten belastingen op bezittingen in Spanje:

  • Eigendomsbelasting (Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio), die alle eigendommen dekt, waaronder woningen, maar ook zakelijke activa, banksaldo’s, obligaties en aandelen.
  • Onroerendgoedbelasting (Impuesto sobre Bienes Inmuebles of IBI) die specifiek betrekking heeft op vastgoed. IBI is een jaarlijkse gemeentelijke onroerendgoedbelasting die moet worden betaald door degene die eigenaar is van het vastgoed op 1 januari van dat jaar. Deze belasting wordt berekend op basis van de nominale waarde van het eigendom, die onder andere wordt bepaald door de oppervlakte, staat, locatie en aankoopprijs. 

Belasting gerekend over woningen (niet verhuurd)

Er dient inkomstenbelasting te worden betaald als niet-fiscaal ingezetene over alle vastgoed dat voor bewoning wordt gebruikt, bijvoorbeeld een tweede huis in Spanje dat niet wordt verhuurd wanneer u het niet gebruikt. Dit bedrag wordt berekend aan de hand van een vast tarief (19% voor inwoners van de Europese Unie, IJsland en Noorwegen, 24% voor ingezetenen van andere landen) dat wordt toegepast op nominale huurinkomsten van 1,1% of 2% van de kadasterwaarde of nominale waarde van het eigendom.

Belastingen over huurinkomsten

Huurinkomsten uit vastgoed in Spanje dat eigendom is van niet-ingezetenen zijn belastbaar, het tarief verschilt naargelang het land van verblijf van de eigenaar. Voor ingezetenen van de Europese Unie, IJsland en Noorwegen bedraagt dit belastingtarief 19 procent, dit is van toepassing op de nettohuurinkomsten.

Vermogenswinstbelasting

Er bestaan in Spanje twee soorten vermogenswinstbelasting na de verkoop van onroerend goed:

  • De belasting over het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs plus de kosten en belastingen in verband met de aankoop van het eigendom. 
  • De gemeentelijke ‘plusvalia’, die wordt bepaald door de gemeente op basis van de kadasterwaarde van het eigendom en het aantal jaren dat de eigenaar het vastgoed in zijn bezit heeft gehad.

Belastingaangifte doen

De verplichting tot het doen van belastingaangifte hangt af van de vraag of de belastingbetaler fiscaal ingezetene van Spanje is of niet. Zo ja, moet belastingaangifte worden gedaan als de nettowaarde van activa hoger is dan € 102.172 of de brutowaarde van de activa hoger is dan € 601.012. Autonome deelstaten, zoals die van Valencia, waartoe de Costa Blanca behoort, mogen hun eigen minimumwaarden vaststellen.

Zelfs als de belastingbetaler fiscaal ingezetene is van een ander land, moet er nog altijd een belastingaangifte worden ingediend, maar uitsluitend voor activa in Spanje.

Uw auto registreren in Spanje

Uw auto registreren in Spanje

Na het kopen van een huis, is het kopen van een auto de tweede grote investering die de meeste mensen doen. Voor veel expats die in Spanje wonen gaat dit vergezeld van de extra procedure en de kosten voor het vervoeren van een auto naar Spanje vanuit hun thuisland. Hieronder vindt u de gids van Sonneil voor het registratieproces van uw auto in Spanje. 

Als u een ingezetene bent in Spanje, moet u de auto binnen 30 dagen registreren, als u geen ingezetene bent in Spanje mag u maximaal zes maanden met de auto in Spanje rijden voordat u deze moet registreren.

Om de auto te registreren moet u naar de zogenaamde Jefatura de Tráfico (u vindt deze kantoren in Alicante of in Elche) en dient u het volgende te overleggen: 

  • het verplichte aanvraagformulier, verkrijgbaar bij de plaatselijke Jefatura de Tráfico
  • uw NIE en bewijs van uw adres
  • origineel en kopie van het afschrift van betaling van de gemeentelijke motorrijtuigenbelasting (impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica/IVTM) en registratiebelasting (impuesto especial sobre determinados medios de transporte), beide verkrijgbaar bij de Jefatura de Tráfico
  • bewijs van betaling van btw in het land van oorsprong
  • aankoopbewijs van het voertuig
  • certificaat van overeenstemming (Certificado de Conformidad), verkrijgbaar bij de fabrikant 

Het is mogelijk dat tevens wordt gevraagd om een vertaling naar het Spaans van de documenten.

De Spaanse registratiekantoren vragen tevens bewijs aan van het feit dat het voertuig niet als gestolen is geregistreerd. 

APK (ITV)

De Spaanse algemene periodieke keuring heeft de naam ITV (Inspección Técnica de Vehículos), deze is verplicht.  De eerste keuring van een nieuwe auto of motorfiets moet vier jaar na registratie worden uitgevoerd. Daarna moet het voertuig elke twee jaar worden gekeurd, tot het 10 jaar oud is, vanaf dan moet het voertuig elk jaar worden gekeurd.

Als de auto goedgekeurd is, wordt er als bewijs een sticker aan de voorruit bevestigd met de datum van de ITV. Let op, er bestaat geen gratieperiode voor het laten keuren van een voertuig! Zelfs als u de uiterste datum met slechts een paar dagen overschrijdt, kunt u een flinke boete krijgen. 

Een auto uitschrijven

Als u een auto wilt laten uitschrijven moet u de daartoe betreffende formulieren invullen op het kantoor van Tráfico in Alicante (Jefatura Provincial de Tráfico).

In geval van diefstal moet u aangifte doen bij de nationale politie of de Guardia Civil, die u een bewijs zullen geven (justificante) dat u aangifte hebt gedaan van diefstal. Dit dient u mee te nemen naar de Jefatura de Tráfico om de auto te laten uitschrijven. 

Hoe heeft Brexit de verkoop van onroerend goed in Spanje beïnvloed?

Hoe heeft Brexit de verkoop van onroerend goed in Spanje beïnvloed?

Het Verenigd Koninkrijk stemde er op 24 juni 2016 verrassend genoeg voor om de Europese Unie te verlaten. De onvoorziene uitkomst zorgde voor een schokgolf tot ver buiten het Verenigd Koninkrijk, niet in het minst in Spanje, de favoriete bestemming van de Britten, zowel voor vakantie als voor het kopen van een tweede huis. Spaanse bedrijven in de vastgoedbranche, die grotendeels aan Britse klanten verkopen, vroegen zich nu af wat Brexit voor de markt zal betekenen. Tegelijkertijd wilden Britse expats ook graag weten wat Brexit voor hen gaat betekenen op het gebied van gezondheidszorg, pensioenen en een reeks andere rechten en plichten wanneer het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat. Hoewel er geen definitief antwoord bestaat op deze vragen tot het moment dat Brexit daadwerkelijk plaatsvindt, kunnen we de impact analyseren die de situatie tot nu toe op de markt heeft gehad en kijken welke maatregelen zijn genomen om mogelijke verstoringen te minimaliseren.  

Het Brexit-effect: en scherpe daling, gevolgd door een sterke stijging

In de weken en maanden na het referendum daalde het aantal woningen dat door Britten in Spanje werd gekocht sterk. In de tweede helft van 2016 was er sprake van een daling van 23,6% en deze trend zette zich in de eerste helft van 2017 voort, met een daling van 16,1%. In de tweede helft van 2017 groeide de Britse vraag naar huizen in Spanje weer.

Britse kopers kochten in 2018 10.127 huizen, 10,7% meer dan in 2017. Dit is het beste resultaat sinds het begin van de Spaanse economische crisis in 2009. Britten vertegenwoordigen 15,5% van alle transacties die door buitenlanders worden uitgevoerd, waardoor ze veruit de grootste groep buitenlandse kopers van onroerend goed in Spanje zijn. De Costa Blanca blijft favoriet, gevolgd door de Costa del Sol.

Dit betekent dat zelfs met een lagere koopkracht, Spaans vastgoed door de Britse kopers nog steeds wordt gezien als een goede investering. De stemming onder de Britse kopers werd goed weergegeven in een onlangs verschenen artikel van Sabrina García, advocaat bij Legal Lifeline:  “Vergeet niet dat … ondanks fluctuerende valutakoersen, de liquiditeit van de Britten over het algemeen niet is gewijzigd, en dat voor hen de huizenprijzen in Spanje een stuk lager liggen dan in andere landen, waaronder in hun eigen land.”

Overheidsmaatregelen om verstoringen te minimaliseren

Afgezien van het feit dat de Britse kopers in Spanje nog steeds waar voor hun geld krijgen, ondanks de lagere waarde van het Britse pond, kan het herstel in verkoopcijfers ook worden verklaard door afspraken tussen Londen en Madrid om de rechten van Britse inwoners in Spanje vast te leggen. Het wetsvoorstel, waarin verblijfsvergunningen, werkgelegenheid en zorgmaatregelen worden vastgelegd, omschrijft ook de “nodige maatregelen om werknemers en gepensioneerden te beschermen die door de Britse en Spaanse gezondheidszorg worden gedekt”. 

 Wat betreft rechten op het gebied van werkgelegenheid, mogen Britten die momenteel in Spanje werken dit blijven doen, hoewel ze op een bepaald moment wel een permanente verblijfsvergunning moeten aanvragen. Evenzo kunnen Britse gepensioneerden hun pensioen blijven ontvangen, met inbegrip van verhogingen en aanvullingen, zelfs als ze na Brexit in Spanje blijven wonen.

Het bovenstaande betekent dat nu er nog 2,5 maand te gaan is tot de uiterste datum voor Brexit, Britse kopers, na een eerste periode van onzekerheid, de grootste groep buitenlandse kopers blijven vormen in de Spaanse markt. Voor hen blijft het interessant hier te kopen, dankzij de huizenprijzen en de beloften van de overheid dat rechten van Britse inwoners na Brexit gehandhaafd blijven.  

Top vijf van musea aan de Costa Blanca

Top vijf van musea aan de Costa Blanca

Voor als u op zoek bent naar een binnenactiviteit op een van de (weinige) dagen dat het regent aan de Costa Blanca of als u gewoon zin hebt in een beetje cultuur en geschiedenis, presenteert Sonneil zijn vijf favoriete musea aan de Costa Blanca. 

MACA Alicante

Het Museum voor moderne kunst van Alicante (MACA) biedt plaats aan drie permanente kunstcollecties. Het hoogtepunt wordt gevormd door de collectie van Juana Francés, geschonken aan het museum door de artieste, deze omvat grafisch werk, schilderijen en schetsen. Het barokke overheidsgebouw waar een deel van de collectie wordt tentoongesteld zit vast aan een moderne structuur waar de kunstcollectie uit de 20e eeuw te zien is, met stukken van bekende kunstenaars als Salvador Dalí, Joan Miró en Pablo Picasso. 

Chocolademuseum Villajoyosa

Slecht een paar kilometer ten zuiden van Benidorm vinden we de Valor-chocoladefabriek in Villajoyosa, de oudste en meest prestigieuze van Spanje. Het doel van het museum, dat in 1998 zijn deuren opende, is het tentoonstellen van het productieproces van ’s werelds favoriete lekkernij. De bezoeker van het gebouw uit de negentiende eeuw, dat eens de kleine familiefabriek huisde, reist door de vijfhonderdjarige geschiedenis van de kunst van het chocolademaken, van de tijd toen chocolade nog met stenen werd vermalen tot vandaag. De informatieborden tonen de oorsprong van de chocolade, de bestaande soorten, de introductie in Spanje en de voorwerpen die door de eeuwen heen werden gebruikt voor consumptie.

Arabische baden van Elche

De Arabische baden in Elche zijn rond 1150 gebouwd en waren een verborgen schat tot ze in 1998 na restauratie weer voor het publiek toegankelijk werden. Ze liggen onder het klooster van La Merced, waar ze eerder door de nonnen werden gebruikt als opslagruimte. De baden, die wonderwel bewaard zijn gebleven, zijn een van de weinige voorbeelden van de openbare infrastructuur die door de Moren is aangelegd en bewaard is gebleven. De baden zijn verdeeld in drie naast elkaar gelegen ruimten: lauw, warm en koud, gescheiden door bogen en pilaren, onder gewelfde plafonds met lichtkoepels. Tijdens het bezoek vertelt de audiogids over de verschillende gebruiken van elke zone, terwijl licht- en geluidseffecten de sfeer van de oorspronkelijke baden wekken.

Museum van klassieke voertuigen

In 2003, na meer dan 25 jaar werk aan het herstel en restauratie van motorfietsen en kleine auto’s, opende Ricardo Fracés Seguí de deuren van het museum van historische voertuigen in Guadalest, zo’n 20 km landinwaarts van Benidorm. De collectie bestaat uit ca. 140 motorfietsen en verschillen auto’s uit de jaren twintig tot de jaren zeventig van de vorige eeuw en biedt een waar nostalgisch avontuur. Naast motorfietsen en auto’s zijn in het museum teven een aantal andere voorwerpen te bewonderen, zoals naaimachines, typemachines, koffiezetapparaten, telefoons en radio’s, stuk voor stuk klassiekers.

Archeologisch museum Alicante

In dit bekroonde museum vinden we archeologische vondsten van de prehistorische bewoners van de omgeving. Het museum is gevestigd in een historisch gebouw dat ooit diende als ziekenhuis en in de acht galerijen vindt u informatie over hoe mensen leefden vanaf de oudheid tot vandaag de dag. De zalen zijn ingericht naargelang de periode van de geschiedenis voor een allesomvattende ervaring, van het leven in de grotten, tot op een galjoen in het ruime sop. Dit is een waar avontuur door de geschiedenis! Bij binnenkomst in de ruimte worden bezoekers direct ondergedompeld in de plaatselijke geografie van Alicante en zien ze de rijke en gevarieerde natuurlijke landschappen. Hiervandaan wordt u meegenomen op een reis door de permanente galerijen die zijn gewijd aan de prehistorie, de Iberiërs, de Romeinen, de middeleeuwen en de moderne geschiedenis.

Het palmbos van Elche: Werelderfgoed van de UNESCO

Het palmbos van Elche: Werelderfgoed van de UNESCO

De stad Elche ligt op zo’n 20 km van Alicante en heeft een hoop te bieden: een stadscentrum met een lange en rijke geschiedenis, die teruggaat tot vóór de Romeinse tijd en een achterland met prachtige stranden en spectaculaire nationale parken. Het meest opvallende kenmerk is toch wel het schitterende palmbos.   

Deze plek, uitgeroepen tot werelderfgoed door de UNESCO, bestaat uit een enorme oppervlakte vol palmbomen (er wordt gezegd dat dit er 240.000 zijn, één voor elke inwoner van Elche), die verspreid over verschillende tuinen en percelen rond het stadscentrum staan. Dit is het grootste palmbos in zijn soort in Europa en een van de grootste ter wereld, zelfs groter dan verschillende palmbossen in Arabische landen.

Men vermoedt dat de Carthagers zijn begonnen met het planten van palmbomen aan de Costa Blanca en dat de Romeinen, die hierna kwamen, hiermee zijn verdergegaan, al voor de komst van de Arabieren, die de kweek van dadelpalmen flink hebben uitgebreid. Onder de Arabische leider Abd al-Rahman werd een irrigatiesysteem geïnstalleerd en later, in de middeleeuwen, werd er een reeks wetten aangenomen om de plantage te beschermen. De Moren hebben het irrigatiesysteem, dat water uit de plaatselijke rivier Vinalopó gebruikt, verder ontwikkeld, dit systeem wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt. 

De bekendste delen van het palmbos zijn het Parque Municipal, Huerto de Abajo, Huerto del Cura en Huerto del Chocolatero. De oudste palmbomen bevinden zich in de Huerto del Cura, hier zijn exemplaren van meer dan 300 jaar oud te vinden. Huerto del Cura herbergt ook de mooiste boom van ze allemaal, de keizerspalm, die met zijn 8 stammen lijkt op een soort van kandelaar. De boom is al sinds de 19e eeuw een echte publiekstrekker, onder de bezoekers bevondt zich de Oostenrijkse keizerin Elisabeth, die de tuin in 1894 bezocht en deze een keizerrijk zeker waard vond.

Een bezoek aan het Museo del Palmeral is onmisbaar voor informatie over de geschiedenis en de cultuur rond het palmbos. Hier kunt u ook de handwerkspecialiteit van Elche bewonderen, het vlechten van de witte palm: een plaatselijk ambacht waarbij gedroogde palmbladeren worden gevlochten tot fijnzinnige vormen om te worden gebruikt tijdens de processie op Palmzondag.

In het jaar 2000 riep de UNESCO het palmbos uit tot werelderfgoed, waarbij de overgang van landschappen en landbouwpraktijken van de ene cultuur en continent naar de andere werd aangehaald (Moors Noord-Afrika naar christelijk Europa).

Top vijf van muziekfestivals aan de Costa Blanca

Top vijf van muziekfestivals aan de Costa Blanca

Een van de vele fantastische facetten van het leven aan de Costa Blanca is het zinderende culturele aanbod. Naast de talloze feesten en feestdagen die plaatselijke bezoekers trekken, zijn er ook grotere muziekfestivals. Deze worden meestal in de zomer georganiseerd, hier vindt u acts en bezoekers uit Spanje en ver daarbuiten. Dit is Sonneils top vijf van muziekfestivals aan de Costa Blanca.

Lentefestival Alicante

Het lentefestival van Alicante, dat op twee dagen in de laatste week van mei wordt georganiseerd, brengt het beste aan indie, pop en urban naar Alicante. Op de nieuwe locatie op de parkeerplaats van het Fairtrade-instituut heeft het lentefestival dezelfde ontspannen sfeer weten te behouden als op in de haven van Alicante. Ook trekt het nog steeds de coolste muziekliefhebbers. 

Datum: 24-25 mei

Prijzen voor kaartjes vanaf € 22,-. 200 kinderen tot 11 jaar hebben gratis toegang.

Reggaeton-strandfestival

Na het succes van de twee Reggaeton Beach Festivals in 2018 in Benidorm en Barcelona, blijft het grootste Urban Beach Festival in Europa groeien, en biedt het een podium aan de grootste namen in urban music en reggaeton. Naast fantastische concerten biedt het festival ook een reeks andere culturele, gastronomische en sportactiviteiten die geschikt zijn voor alle leeftijden. 

Datum: 13 juli

Kaartjes vanaf € 30. Kinderen onder de 14 mogen het festival bezoeken onder begeleiding.

Low Festival 

Van 26-28 juli is Benidorm wederom de locatie voor het Low Festival, dat plaatsvindt in het sportpark Guillermo Amor.

Dit festival, dat is gespecialiseerd in indie-pop, vond voor het eerst plaats in 2008 en heeft sindsdien een plaatsje weten te veroveren onder de populairste zomerfestivals in het land, met meer dan 70 bands en artiesten. Het festival heeft vier podia en er heerst een geweldige sfeer, het is een van de populairste evenementen op de kalender van Alicante. Er zijn 3 soorten toegangsbewijzen beschikbaar: het driedaagse ticket, het driedaagse VIP-ticket en het driedaagse VIP Pool ticket, waarmee je toegang krijgt tot een exclusieve ruimte met een olympisch zwembad.

Jazz Festival Denia

Voor degenen die het liever wat rustiger aan doen, is het Jazz Festival van Denia wellicht een uitkomst. De muziek, met artiesten uit de internationale jazz scene, wordt aangevuld door een scala aan activiteiten zodat heel Denia meeswingt op het ritme, zoals Lindy Hop-lessen en gratis optredens in het stadscentrum. In tegenstelling tot de meeste festivals die op aaneensluitende dagen plaatsvinden, wordt het jazzfestival van Denia georganiseerd op 1, 8 en 22 augustus, in de tuinen van Torrecremada.

Tickets kosten 15 euro per dag.

Zomerfestival Benidorm

Tijdens dit festival, dat de eerste week van juli plaatsvindt, wordt Benidorm de Europese hoofdstad van Bachata, Kizomba, Cubano en Salsa. Naast concerten, shows en lessen, worden verschillende activiteiten georganiseerd om beginners kennis te laten maken met de fantastische wereld van de dans.