+34 965 030 870 hello@sonneil.com
Echtscheiding in Spanje (als expats)

Echtscheiding in Spanje (als expats)

Een echtscheiding aanvragen in Spanje hoeft niet moeilijk te zijn, zolang beide partijen het eens zijn over de belangrijkste zaken zoals de voogdij over de kinderen en de boedelverdeling. De voorwaarden voor een echtscheiding van niet-Spanjaarden in Spanje is dat ten minste een van de twee echtelieden ingezetene van Spanje is, de Spaanse nationaliteit heeft of dat de kinderen in Spanje wonen.

Echtgenoten kunnen met wederzijdse instemming scheiden wanneer ze ten minste drie hele maanden gehuwd zijn geweest. Het echtpaar hoeft niet van tafel en bed gescheiden te zijn geweest voordat de aanvraag tot echtscheiding wordt ingediend. In een aantal gevallen kan een van beide partijen een verzoek tot echtscheiding indienen zonder de driemaandelijkse periode af te wachten.

Het gezag over jongere kinderen wordt meestal aan de moeder toegewezen. Gedeelde voogdij wordt echter steeds gebruikelijker bij echtscheidingen in Spanje. Spaanse rechtbanken wijzen over het algemeen alleen alimentatie toe als een van de echtelieden zich duidelijk in een economisch achtergestelde situatie bevindt. 

Soorten echtscheiding in Spanje

Gemeenschappelijk verzoek: Een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding kan worden ingediend bij de “Letrado de la Administración de Justicia” (rechterlijke secretaris), de notaris of de rechtbank van eerste aanleg. De partijen dienen als onderdeel van het verzoek een overeenkomst te overleggen waarin het volgende is vastgelegd:

Samenwonings- en voogrijregeling voor de kinderen, inclusief bezoekrecht voor de ouder zonder voogdij.

Eventuele schadevergoeding of alimentatie, door de ene echtgenoot te betalen aan de ander.

Gebruik van de echtelijke woning.

Eventueel de manier waarop de echtelieden zullen blijven bijdragen aan de kosten van het gezin.

Een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding wordt over het algemeen vrij snel ingewilligd. In gevallen waarin een van de echtelieden niet wenst te scheiden of indien beide partijen willen scheiden maar het niet eens worden over de voorwaarden, dan kan een heikele situatie ontstaan. 

Eenzijdig verzoek: In dit geval wordt het verzoek tot echtscheiding ingediend door slechts een van de echtelieden. Hierbij moet wellicht worden onderhandeld door advocaten en bewijs van derden worden aangevoerd. Het inwilligen van een eenzijdig verzoek tot echtscheiding kan een paar maanden duren, maar ook meer dan een jaar. Beide partijen dienen aanwezig te zijn bij de rechtszitting.

Hoe de echtelieden ook wensen te scheiden (voor de rechter of notaris), ze moeten in alle gevallen worden bijgestaan door een advocaat. In het geval van een rechtszaak moeten ze tevens worden vertegenwoordigd door een procureur.

Naast echtscheiding erkent de Spaanse wet ook een scheiding van tafel en bed. Het huwelijk wordt dan niet wettelijk ontbonden, wat betekent dat de echtelieden op elk gewenst moment weer als gehuwd stel kunnen gaan samenwonen. Bij een scheiding van tafel en bed dienen alle verdere zaken, zoals verzorging van kinderen en gebruik van de echtelijke woning te worden voorgelegd. Als een dergelijke overeenkomst niet wordt voorgelegd, bepaalt de rechtbank de maatregelen die geschikt worden geacht. 

Let op, dit zijn slechts algemene richtlijnen en geen wettelijke bepalingen. Alle vragen over de toepassing van de wet op afzonderlijke gevallen moeten aan een Spaanse advocaat worden voorgelegd.

Stemmen en kandidaatstelling voor een politieke functie

Stemmen en kandidaatstelling voor een politieke functie

Maar weinig expats in Spanje weten dat als je ingezetene bent in het land, je recht hebt om te stemmen bij Europese en gemeenteraadsverkiezingen. Zelfs nog minder bekend is dat je jezelf kandidaat kunt stellen bij de gemeenteraadsverkiezingen, en dat je zelfs tot burgemeester verkozen kunt worden. Alle EU-burgers hebben ‘het recht om te stemmen en zich verkiesbaar te stellen in Europese en gemeenteraadsverkiezingen, ongeacht of zij een staatsburger zijn van het EU-land waar ze wonen’, aldus de Europese Commissie op de officiële website.

Slecht 54 procent van de EU-burgers is echter op de hoogte van deze bepaling, zoals blijkt uit een onderzoek uit 2016. 

Als je wilt deelnemen aan de gemeentepolitiek in Spanje, is het eerste dat je moet doen je registreren in de basisregistratie (empadronamiento) van de gemeente. Zo kun je je inschrijven voor de kieslijsten in Spanje en bij de Europese en gemeenteraadsverkiezingen stemmen.

Stemmen in Spanje

Je kunt stemmen en je kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen onder de volgende voorwaarden: 

Je bent staatsburger van een lidstaat van de Europese Unie 

Je staat ingeschreven in de basisregistratie van de gemeente in Spanje en je woont in de gemeente waar je wilt stemmen

Je bent ten minste 18 jaar oud

Je dient een geschreven verklaring te overleggen op het gemeentehuis waarin je nationaliteit, adres in je thuisland en je stemrecht aldaar worden vermeld. Met uitzondering van speciale gevallen moet je je voor het einde van het kalenderjaar vóór de verkiezingen registreren om te kunnen stemmen.

En dat is alles!

Het is het vermelden waard dat je registreren om te stemmen in Spanje niet betekent dat je je stemrecht in je eigen land verliest. Voor een aantal lidstaten kun je vanuit het buitenland stemmen, in andere, zoals Ierland, is het verplicht om terug te keren om te stemmen. 

Kandidaatstelling

Volgens een EU-website ‘moeten staatsburgers van een ander EU-land ingezetene zijn van het EU-land waar ze zich kandidaat willen stellen en moeten ze voldoen aan dezelfde voorwaarden als die voor staatsburgers van dit land’. Hieraan wordt echter toegevoegd dat ‘niemand zich kandidaat kan stellen in meer dan één EU-lidstaat tijdens dezelfde verkiezingen’.

Spanje heeft naar verluidt het grootste aantal buitenlandse kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen: 1913 zoals blijkt uit enquêtes van voor 2018. En in tegenstelling tot andere EU-lidstaten kunnen in Spanje staatsburgers uit andere EU-landen zelfs worden verkozen voor hogere functies, zoals burgemeester.

De vereisten om je kandidaat te stellen zijn dezelfde als die om te stemmen, en daarnaast moet je je kandidatuur uiteraard registreren bij de desbetreffende autoriteiten.

Hoe trouwen in Spanje (als expatriates)?

Hoe trouwen in Spanje (als expatriates)?

Het jawoord geven, of dit nu voor een trouwambtenaar of voor de kerk is, blijft een onvergetelijke gelegenheid. Wat de gasten op de heuglijke dag echter niet zien, is de enorme hoeveelheid papierwerk die hieraan voorafgaat. Hoewel plannen en voorbereiden altijd deel uitmaken van een bruiloft, is dat met name het geval voor expats die in Spanje willen trouwen, daar een aantal documenten uit het thuisland dienen te worden overlegd, naast de overige procedures die moeten worden afgehandeld bij de plaatselijke autoriteiten, vóór de grote dag. 

Om een beetje overzicht te creëren, heeft Sonneil deze gids samengesteld voor expats die in Spanje willen trouwen.

Ten eerste moet u weten dat een van de toekomstige echtgenoten ingezetene van Spanje moet zijn en ingeschreven moet zijn bij de gemeente waar het stel woont of gaat wonen. Beiden moeten ten minste 18 jaar oud zijn. In het geval van een huwelijk tussen een EU-burger en iemand van buiten de EU wordt er een speciale controle uitgevoerd om er zeker van te zijn dat het huwelijk echt is, en niet wordt gebruikt als middel voor een verblijfsvergunning.

Mensen van hetzelfde geslacht mogen in Spanje sinds 2005 trouwen. Zij hebben voor de wet dezelfde rechten op het gebied van huwelijk, erfrecht en adoptie als heteroseksuele stellen.

Burgerlijk huwelijk

De eerste stap bestaat uit contact opnemen met het dichtstbijzijnde ‘Registro Civil’ (burgerlijke stand) in uw woonplaats in Spanje. Zij verschaffen u het benodigde document (trouwvergunning) om een datum te kunnen plannen. Hiervoor hebt u het volgende nodig:

  • Uw NIE, uw paspoort of identiteitsbewijs en kopieën hiervan
  • Een uittreksel uit het geboorteregister. Let op, niet-EU-onderdanen moeten dit document laten legaliseren door het consulaat en het ministerie van buitenlandse zaken van hun land
  • Een ‘certificado de empadronamiento’ (uittreksel uit de basisregistratie van de gemeente) waaruit blijkt dat u ten minste twee jaar woonachtig bent geweest in deze gemeente, dit is te verkrijgen bij de gemeente. Ten minste een van de twee verloofden moet de afgelopen 2 jaar ingezetene van Spanje zijn geweest
  • Een beëdigde verklaring van de burgerlijke staat
  • In het geval van een scheiding, kopieën van de huwelijks- en scheidingspapieren
  • In het geval van overlijden, kopieën van de huwelijks- en overlijdensakte
  • Een aanvraagformulier voor het burgerlijk huwelijk, ingevuld en ondertekend

Deze documenten moeten in uw thuisland worden voorzien van een apostille en naar het Spaans worden vertaald door een beëdigd vertaler.

De trouwvergunning is slechts zes maanden geldig, u moet deze dus binnen deze periode indienen bij de ‘Junta Municipal’ (stadsbestuur). 

Kerkelijk huwelijk

Als u een kerkelijk huwelijk wenst te sluiten, dan dient u ten minste 3 maanden van tevoren contact op te nemen met de parochie. Naast uw trouwvergunning dient u te beschikken over doopcertificaten die ten minste 6 maanden vóór de huwelijksdatum zijn afgegeven. 

Over het algemeen zijn huwelijken voor de rechtbank of gemeente gratis. Als u echter liever voor de kerk trouwt, dan is een donatie van zo’n 300 euro gebruikelijk. Voor kerkelijke huwelijken zijn geen verdere wettelijke procedures vereist, maar u dient wel te beschikken over een doopcertificaat dat ten minste zes maanden voor de trouwdatum is afgegeven.

Zodra het huwelijk is voltrokken moet u dit registreren en ontvangt u een ‘Libro de Familia’ (trouwboekje). 

En daarna? Leefden ze nog lang en gelukkig.

Eilanden van de Costa Blanca

De Balearen, bestaande onder andere uit Mallorca, Menorca en Ibiza zijn misschien de grootste en bekendste Spaanse eilanden in de Middellandse Zee, maar dit zijn zeker niet de enige eilanden. De Costa Blanca heeft ook drie prachtige eilanden, deze zijn absoluut een bezoek waard. Dit is de gids van Sonneil voor de eilanden van de Costa Blanca.

Het eiland van Benidorm

Het pauweneiland, het eiland van de journalisten, het eiland van Benidorm, of gewoon ‘L’Illa’ zoals de plaatselijke inwoners zeggen, is een kleine driehoekige rots voor de kust van Benidorm en een must voor natuurliefhebbers. Het eiland heeft een lengte van 350 meter en een breedte van 260 meter en het meest opvallende kenmerk is een klif van 70 meter hoog aan de zuidkant. Het eilandje maakt deel uit van het natuurpark Sierra Helada vanwege de rijke flora en fauna op het land en in de omringende wateren.

Het onbewoonde eiland ligt slechts 2,5 zeemijl uit de kust, tegenover de landtong Canfali, die de Levante- en Poniente-stranden in Benidorm in tweeën deelt, en heeft een bar en restaurant voor gebruik door de vele dagelijkse bezoekers.

Het eiland is bereikbaar met een veerpont vanaf het Levante-strand, de boten vertrekken elk uur en doen ongeveer 20 minuten over de oversteek naar het eiland. In de prijs van het toegangskaartje is een excursie op de AQUASCOPE inbegrepen, een speciale boot met een bezichtigingsdek onder water, zodat u ook het uitzicht onder de golven kunt bewonderen. De Aquascope neemt u gedurende 15 minuten mee op een korte tocht rond het eiland, zodat u zeesterren, inktvissen en enorme scholen vissen op ooghoogte kunt bekijken.

Als u weer aan land komt, kunt u het eiland van Benidorm te voet ontdekken over een bewegwijzerd pad naar de top, van waaruit u het indrukwekkende uitzicht over de kustlijn van Benidorm kunt aanschouwen.

Tabarca

Tabarca is een natuurreservaat van 2 kilometer lang en 400 meter breed voor de kust van Alicante. Het eiland was ooit een schuilplaats voor piraten, voordat in de 18e eeuw koning Karel III in naam van het koninkrijk de opdracht gaf tot confiscatie en de bouw van een fort. Hij bracht vissers uit Genova die hij uit de handen van piraten had gered en die in de Tunesische stad ‘Tabarka’ gevangen werden gehouden naar het eiland.  

Dit is het enige bewoonde eiland in de Valenciaanse deelstaat, het inwoneraantal schommelt tussen enkele tientallen personen in de winter en een paar honderd in de zomer, wanneer elke dag zo’n 3000 bezoekers aankomen op het eiland. Het jaarlijkse bezoekersaantal is grotendeels te danken aan het hoofdstrand, dat een van de mooiste in de omgeving van Alicante is. Andere bezienswaardigheden zijn het ommuurde oude stadje en de schilderachtige haven.

Het eiland Tabarca is per boot toegankelijk vanuit Alicante, Santa Pola, Guardamar, Torrevieja en Benidorm. Vanuit Alicante duurt de oversteek zo’n 45 minuten, de veerpont kost ca. 18€. 

Portichol

Het eiland Portichol ligt in de gemeente Javea in de regio Marina Alta in de provincie Alicante.

Portichol is een bijzonder rond en heuvelachtig eiland en ligt net voor de kust van Javea, verbonden via een landtong die zo’n 3 meter onder het water ligt, we noemen dit een landengte. Het eiland ligt op slechts 5 minuten varen van de haven van Javea en de omringende wateren worden zeer gewaardeerd door duikers vanwege de fantastische kwaliteit.

Gastronomie aan de Costa Blanca

Gastronomie aan de Costa Blanca

De Costa Blanca telt vele verschillende heerlijke gerechten. Omdat dit een kustgebied is, zijn de belangrijkste ingrediënten vis en zeevruchten, en de vangst van de dag kan van alles zijn: van tonijn tot sardine, heek, barbeel, tong, zeeduivel, octopus, inktvis, makreel, rog en brasem, die normaal gezien worden gegrild en met een beetje citroen worden geserveerd. Bovendien zijn er de gerechten die hun oorsprong vinden in het bergachtige binnenland zoals olleta, dat een combinatie is van rijst met varkensvlees, worst, pompoen, raap, snijbietstelen, kikkerwten en snijbonen. 

De Costa Blanca is ook de geboortegrond van de paella, het bekendste gerecht uit Spanje. 

Dit gerecht werd in de achttiende eeuw in landelijk Valencia uitgevonden en lijkt bedrieglijk eenvoudig, maar hangt af van de perfecte combinatie van ingrediënten voor het gewenste resultaat, waaronder de kwaliteit van de rijst, de samenstelling van het water, de hoeveelheid olie en de juiste temperatuur van het vuur. Het gerecht wordt bereid met droge rijst, bij voorkeur van de bekende variëteit bomba, in een grote pan die ook paella genoemd wordt. Saffraan wordt toegevoegd voor de karakteristieke gele kleur. 

Er zijn talrijke verschillende paella’s, maar de authentieke versie moet worden bereid met bepaalde ingrediënten: bonen, kip of konijn, en de bekende slak uit de bergen met de naam xoneta. De populairste versies zijn echter de paella marinera, bereid met vis en zeevruchten en de paella mixta, met vis en vlees. 

Maar paella is zeker niet het enige rijstgerecht uit de streek. Er is ook rijst uit de oven, rijst met bonen en raap, die normaal gezien ’s winters gegeten wordt, en rijst met een korstje van geklopt ei. Andere variaties zijn onder andere rijst met inktvis en tonijn, kip en varkensfilet, kleine inktvisjes en knoflookscheuten. Er is ook een vissersrijstgerecht dat oorspronkelijk uit de regio Alicante komt. Elk jaar wordt er een internationale wedstrijd gehouden in Denia.

Andere iconische producten uit de streek zijn de sinaasappels uit Valencia, die bekend staan om hun hoge concentratie sap en de smaak, en ‘horchata’, een dikke witte drank die wordt bereid uit gedroogde en gezoete aardamandelen. Deze zijn oorspronkelijk door de Moorse bezetters uit Noord-Afrika in Spanje geïntroduceerd. Andere Arabische invloeden vinden we terug in de desserts uit de streek, vaak met honing en amandelen. De bekendste hiervan is wel de turrón, een soort nougat die wordt gemaakt van honing, suiker en eiwit, met geroosterde amandelen of andere noten.

De Costa Blanca is kortom een waar genot voor fijnproevers, en dat zonder het te hebben over de fantastische wijnen* die de streek te bieden heeft.

Top vijf duiklocaties aan de Costa Blanca

Top vijf duiklocaties aan de Costa Blanca

Met een kustlijn van meer dan 200 kilometer en zo’n 170 stranden is het niet verwonderlijk dat de Costa Blanca prachtige duiklocaties te bieden heeft, met name aan de rotsachtigere noordelijke kust.

Van juni tot en met oktober heeft het water een gemiddelde temperatuur van meer dan 20 graden. In de maanden februari en maart is de zee het koudst, met een gemiddelde temperatuur van 14 graden Celsius.

Het water is relatief kalm, heeft geen gevaarlijke stromingen en herbergt een zeer uiteenlopend onderwaterleven. Naast de typische vissen van de Middellandse zee vindt u hier roggen, zeepaardjes, krabben, octopussen en murenen. Zonnevissen bezoeken de kust van de Costa Blanca vanaf het eind van de lente en in september en oktober vinden we sardines en barracuda’s. Ook zijn er zeegrassen in vele kleuren te bewonderen. Hieronder vindt u de vijf beste duiklocaties aan de Costa Blanca volgens Sonneil.

Tabarca 

Het mariene reservaat Tabarca, voor de kust van Alicante, was in 1986 het eerste gebied in heel Spanje dat tot reservaat werd uitgeroepen en beslaat 1400 hectare rond het hele eiland. Dit is een van de weinige beschermde gebieden in zee en vormt daardoor een van de meest indrukwekkende duiklocaties aan de Costa Blanca. We vinden hier een uitzonderlijk rijke biodiversiteit onder de golven. De uitgestrekte velden met Posidonia Oceanica zijn kenmerkend en fauna als tandbaars, goudbrasem en zelfs een aantal onechte karetschildpadden komt voor in deze wateren. Uiteraard is duiken in het mariene reservaat van Tabarca verboden zonder vergunning die verkrijgbaar is bij de geautoriseerde duikcentra in de provincie.

De ‘Vaporet’

Zo’n 2,6 mijl van de haven van Denia ligt het wrak van een vrachtschip, algemeen bekend als de ‘Vaporet’, dat aan het eind van de negentiende eeuw is gezonken. Vanwege de aanzienlijke diepte, de mogelijke stromingen en het beperkte zicht is het raadzaam dat alleen zeer ervaren duikers deze tocht ondernemen en zelfs dan alleen onder optimale omstandigheden. Een schat aan vissoorten vindt een thuis in het scheepswrak, waaronder sardines en kreeften.

Portixol 

Het eiland Portixol is een natuurgebied met een populair vogelreservaat, met ook een rijk onderwaterleven. De rotsachtige zeebodem, bedekt met zeegras, biedt een thuis aan verschillende soorten baarzen, palingen en rifbaarzen. Ook kan af en toe een pijlinktvis worden gezien. Het water is eenvoudig toegankelijk vanaf het kiezelstrand, dat verbonden is met de hoofdweg via een trap.

La Granadella

Dit strand bevindt zich in de gemeente Jávea en wordt door velen beschouwd als een van de beste stranden in Spanje. Het is een ware droomlocatie waar de zee en bergen in perfecte harmonie in elkaar overvloeien. De turquoise wateren zorgen voor een onvergetelijke duikervaring. In La Granadella vinden we een bodem waar wit zand en Posidonia elkaar afwisselen, met octopussen, goudmakrelen, grote steekmosselen en andere onderwatersoorten. Daarnaast heeft het strand ondiep en kalm water, waardoor het ideaal is voor duikers die net beginnen. La Granadella is ook een onovertrefbare locatie voor andere activiteiten zoals kajakken op zee. 

Peñón de Ifach

Deze prachtige duik maakt u aan de noordkant van de Peñón de Ifach, in Calpe, en wordt gekenmerkt door de rotsachtige bodem en de enorme bogen die in een aantal van de rotsen zijn ontstaan. In deze omgeving vinden we een aantal van de grootste octopussen die voorkomen aan de Costa Blanca en talrijke zeeanemonen. Brasems, murenen, tandbaarzen en ombervissen komen hier ook voor. Dit is een redelijk diepe duik, u hebt dus een bepaalde mate van ervaring nodig.