De Passivhaus- of passiefhuisstandaard is een bouwstandaard die in Duitsland is ontstaan met als doel de ecologische voetafdruk van gebouwen te verkleinen en constructies met een zeer laag energieverbruik te realiseren. Het doel is niet alleen om comfort en besparingen in energieverbruik te bereiken, maar ook om te voldoen aan de eisen van consumenten die zich steeds meer bewust worden van de invloed van gebouwen op het milieu. Lees verder om erachter te komen wat een passiefhuis is en hoe het je leven comfortabeler kan maken.

Wat is een passiefhuis?

Een Passiefhuis is veel meer dan een norm, het is een allesomvattende planningsaanpak die alle aspecten van het bouwen van een huis omvat. We vertellen je over de kenmerken van een passiefhuis en de voordelen ervan.

passiefhuis

Passiefhuiskenmerken

Om aan de Passivhaus-eisen te voldoen, moet elk passiefhuis bepaalde kenmerken hebben, zoals:

  • Isolatieniveaus aangepast aan het klimaat. Passiefhuizen worden altijd ontworpen met een uitzonderlijke thermische isolatie, uiteraard aangepast aan het klimaat van het gebied waar het huis staat. Muren, dak en vloer worden gemaakt met componenten die het verlies van warmte of koude voorkomen en een constante binnentemperatuur behouden. Dit zorgt niet alleen voor een comfortabeler huis, maar levert op lange termijn ook aanzienlijke energiebesparingen op.
  • Luchtdichte schil. De schil is de laag die de binnenkant van het gebouw scheidt van de buitenkant, wat we normaal kennen als buitenmuren, dak en vloer. Via de schil gaat ook warmte en koude van binnenuit het huis verloren, en daarom is een zo luchtdicht mogelijke schil met een lage geleidbaarheid essentieel om een passiefhuis te realiseren. Een Passiefhuis verdubbelt of verdrievoudigt dus de warmteweerstand ten opzichte van de gebruikelijke normen. Bovendien bereiken we met een luchtdichte schil ook akoestische isolatie van het huis en een grotere duurzaamheid en weerstand van de constructie.
  • Ontwerp zonder koudebruggen. Warmtebruggen zijn elementen waardoor warmte of koude uit het huis kan ontsnappen, waardoor de energie-efficiëntie afneemt en we meer moeten uitgeven aan airconditioning. Daarom is de volledige eliminatie van koudebruggen een van de basisprincipes van een passiefhuis. Een doel dat gepaard gaat met een lager energieverbruik en het voorkomen van problemen die verband houden met condensatie, zoals de verspreiding van schimmels die schadelijk zijn voor de gezondheid.
  • Hoogwaardige geïsoleerde ramen en deuren. Juist bij deuren en ramen ontstaan vaak koudebruggen. Om een passiefhuis te krijgen is het daarom essentieel om hermetische ramen en deuren te installeren, die correct geïnstalleerd zijn. De oriëntatie is ook belangrijk, want als de ramen op de juiste plaats worden geplaatst, kan zonlicht worden gebruikt om het verbruik van kunstlicht te verminderen en om het huis in de winter te verwarmen.
  • Continue ventilatie met warmteterugwinning. Aangezien passiefhuizen luchtdicht zijn, is er een ventilatiesysteem nodig om frisse lucht binnen te brengen en geuren, CO2, vochtigheid enzovoort te verdrijven. Om dit te bereiken zonder verlies van thermisch comfort, worden ventilatiesystemen geïnstalleerd met een warmteterugwinningsventilator die continu muffe lucht verwijdert, en hetzelfde voor de kou in de warmere maanden.
passiefhuis

Voordelen van een passiefhuis

  • Energiebesparing. Dankzij de ventilatiesystemen, koudebrugonderbreking en andere, betekent de bereikte energie-efficiëntie dat je op de lange termijn aanzienlijk bespaart op je elektriciteitsrekening. De initiële kosten zijn misschien hoog, maar ze betalen zich na verloop van tijd terug.
  • Comfort. Comfort is, samen met duurzaamheid, het ultieme doel van de Passivhaus-standaard. Het handhaven van een stabiele, aangename en gelijkmatige temperatuur in het hele huis, zonder variaties van kamer tot kamer, en met weinig verschil tussen de temperatuur van ramen, deuren en andere gebieden met koudebruggen en de rest van de ruimte, betekent dat er een hoge mate van comfort wordt bereikt bij het wonen in een passiefhuis. Bovendien elimineert de constante ventilatie geuren en vochtigheid en houdt de isolatie het interieur rustig.
  • Minder afhankelijkheid van het elektriciteitsnet. Het handhaven van thermisch comfort via Passiefhuizen betekent minder afhankelijkheid van elektriciteit van het elektriciteitsnet en niet-hernieuwbare energiebronnen zoals gas en olie. Een passiefhuis maakt dus gebruik van schone energiebronnen ter plaatse, zoals zonnepanelen, geothermische energie, windturbines, aerothermische energie enzovoort.
  • Duurzaamheid en bouwkwaliteit. Om te voldoen aan de certificeringseisen voor Passiefhuizen van het Passivhaus Institut, moeten huizen worden gebouwd volgens de beste en meest geavanceerde bouwnormen. Dit resulteert in duurzame en resistente huizen, die ervoor zorgen dat u voor lange tijd een goede plek heeft om te wonen. Materialen, ontwerp, installaties, apparatuur… alles wordt tot in detail overwogen om de hoogste kwaliteit in het gebouw te bereiken en om te voorkomen dat er vaak reparaties of onderhoud moeten worden uitgevoerd. Dit betekent ook dat het huis op lange termijn aan marktwaarde wint.

Zoals je kunt zien, vertegenwoordigen passiefhuizen de toekomst van duurzame en efficiënte huisvesting. Naarmate de technologie voortschrijdt en het milieubewustzijn van mensen toeneemt, zullen er waarschijnlijk steeds meer passiefhuizen beschikbaar komen, op weg naar een groenere en rechtvaardigere toekomst.