Het jawoord geven, of dit nu voor een trouwambtenaar of voor de kerk is, blijft een onvergetelijke gelegenheid. Wat de gasten op de heuglijke dag echter niet zien, is de enorme hoeveelheid papierwerk die hieraan voorafgaat. Hoewel plannen en voorbereiden altijd deel uitmaken van een bruiloft, is dat met name het geval voor expats die in Spanje willen trouwen, daar een aantal documenten uit het thuisland dienen te worden overlegd, naast de overige procedures die moeten worden afgehandeld bij de plaatselijke autoriteiten, vóór de grote dag. 

Om een beetje overzicht te creëren, heeft Sonneil deze gids samengesteld voor expats die in Spanje willen trouwen.

Ten eerste moet u weten dat een van de toekomstige echtgenoten ingezetene van Spanje moet zijn en ingeschreven moet zijn bij de gemeente waar het stel woont of gaat wonen. Beiden moeten ten minste 18 jaar oud zijn. In het geval van een huwelijk tussen een EU-burger en iemand van buiten de EU wordt er een speciale controle uitgevoerd om er zeker van te zijn dat het huwelijk echt is, en niet wordt gebruikt als middel voor een verblijfsvergunning.

Mensen van hetzelfde geslacht mogen in Spanje sinds 2005 trouwen. Zij hebben voor de wet dezelfde rechten op het gebied van huwelijk, erfrecht en adoptie als heteroseksuele stellen.

Burgerlijk huwelijk

De eerste stap bestaat uit contact opnemen met het dichtstbijzijnde ‘Registro Civil’ (burgerlijke stand) in uw woonplaats in Spanje. Zij verschaffen u het benodigde document (trouwvergunning) om een datum te kunnen plannen. Hiervoor hebt u het volgende nodig:

  • Uw NIE, uw paspoort of identiteitsbewijs en kopieën hiervan
  • Een uittreksel uit het geboorteregister. Let op, niet-EU-onderdanen moeten dit document laten legaliseren door het consulaat en het ministerie van buitenlandse zaken van hun land
  • Een ‘certificado de empadronamiento’ (uittreksel uit de basisregistratie van de gemeente) waaruit blijkt dat u ten minste twee jaar woonachtig bent geweest in deze gemeente, dit is te verkrijgen bij de gemeente. Ten minste een van de twee verloofden moet de afgelopen 2 jaar ingezetene van Spanje zijn geweest
  • Een beëdigde verklaring van de burgerlijke staat
  • In het geval van een scheiding, kopieën van de huwelijks- en scheidingspapieren
  • In het geval van overlijden, kopieën van de huwelijks- en overlijdensakte
  • Een aanvraagformulier voor het burgerlijk huwelijk, ingevuld en ondertekend

Deze documenten moeten in uw thuisland worden voorzien van een apostille en naar het Spaans worden vertaald door een beëdigd vertaler.

De trouwvergunning is slechts zes maanden geldig, u moet deze dus binnen deze periode indienen bij de ‘Junta Municipal’ (stadsbestuur). 

Kerkelijk huwelijk

Als u een kerkelijk huwelijk wenst te sluiten, dan dient u ten minste 3 maanden van tevoren contact op te nemen met de parochie. Naast uw trouwvergunning dient u te beschikken over doopcertificaten die ten minste 6 maanden vóór de huwelijksdatum zijn afgegeven. 

Over het algemeen zijn huwelijken voor de rechtbank of gemeente gratis. Als u echter liever voor de kerk trouwt, dan is een donatie van zo’n 300 euro gebruikelijk. Voor kerkelijke huwelijken zijn geen verdere wettelijke procedures vereist, maar u dient wel te beschikken over een doopcertificaat dat ten minste zes maanden voor de trouwdatum is afgegeven.

Zodra het huwelijk is voltrokken moet u dit registreren en ontvangt u een ‘Libro de Familia’ (trouwboekje). 

En daarna? Leefden ze nog lang en gelukkig.