Vastgoed is een term die we gebruiken om te verwijzen naar alles wat met de onroerendgoedmarkt te maken heeft, zowel het (ver)huren als het (ver)kopen van huizen en andere onroerende zaken die niet als woning worden gebruikt. Maar wat is vastgoed dan precies?

Wat betekent beleggen in vastgoed?

Dit begrip verwijst naar alle transacties die te maken hebben met de vraag en het aanbod van alle soorten onroerende zaken, of het nu gaat om woningen, winkelpanden, industrieel vastgoed of percelen. En het omvat niet alleen het verkoop- of verhuurproces, maar ook activiteiten als investering in en ontwikkeling en financiering van vastgoedprojecten.  Vastgoed staat dus voor alle handelingen die te maken hebben met de koop of ontwikkeling van onroerend goed.  Of anders gezegd, alle activiteiten die verband houden met de aankoop en verkoop van financiële activa.

Beleggen in vastgoed is een interessante optie voor mensen met spaargeld die dat optimaal willen benutten. De vastgoedmarkt heeft in de loop der jaren een reeks ups en downs gekend als gevolg van economische crises of de coronalockdown, maar de sector heeft zich hersteld en is nu een van de aantrekkelijkste en veiligste sectoren om spaargeld in te beleggen. Spaarders en beleggers investeren momenteel grotendeels in vastgoed, omdat dit vaak hoge rendementen oplevert.

De vier vastgoedcategorieën

Wat is vastgoed

Zoals gezegd omvat vastgoed zowel grond als gebouwen, en zelfs verbouwingen om een object in waarde te verhogen. We kunnen de vier onderstaande soorten categorieën onderscheiden:

  • Grond. Grond is de basis van vastgoed en is voor alle categorieën onroerende zaken een gemeenschappelijke factor. Het is een essentieel onderdeel voor rendement, omdat de waarde van grond kan toenemen. Grond kan worden gebruikt voor residentiële, commerciële of industriële doeleinden, en ook voor veeteelt of landbouw.
  • Residentieel. Dit zijn particuliere eigendommen die bedoeld zijn als woning en waar dus geen economische activiteit plaatsvindt. Deze categorie omvat nieuwbouw en bestaande woningen. In Spanje wordt hierin het meest geïnvesteerd.
  • Comercieel. Deze categorie heeft betrekking op gebouwen of panden die bestemd zijn voor economische activiteiten en die dus inkomsten genereren.  Het gaat hier om winkels, kantoren, winkelcentra, hotels, enz. Ook vakantiewoningen vallen onder deze categorie. Voor beleggers zijn deze en de residentiële categorie het interessantst.
  • Industrieel. Dit zijn grote objecten, zoals magazijnen en fabrieken die gebruikt worden voor productie-, distributie- of opslagactiviteiten. In het algemeen worden in deze grote gebouwen handelingen verricht die verband houden met economische activiteiten.

Hoe werken beleggingen in vastgoed?

Wat is vastgoed

Beleggen in vastgoed wordt beschouwd als zeer veilig en betrouwbaar, waardoor het een goede optie is voor wie optimaal rendement uit zijn spaargeld wil halen. Er zijn verschillende manieren om te beleggen in de vastgoedsector, zoals:

  • Directe aankoop van onroerende zaken. Hierbij wordt geïnvesteerd in een object dat overeenkomt met het gewenste type belegging van de koper. In de meeste gevallen wordt de transactie rechtstreeks met de eigenaar afgehandeld. De koper betaalt de prijs van het object en andere kosten met betrekking tot de aankoop.
  • Aankoop via een makelaar. Het makelaarskantoor heeft deskundigen in dienst die de belegger van advies voorzien in overeenstemming met diens belangen. In dit geval zullen, naast de prijs van het object en de daarmee gepaarde kosten, de overeengekomen honoraria aan de adviseur moeten worden betaald.
  • REIT. Dit zijn vastgoedbeleggingstrusts (Real Estate Investment Trust). Dit is een fonds waarin transacties worden uitgevoerd tussen grote ondernemingen, met een zeer laag risico en een hoog rendement. Aankoop, ontwikkeling en renovatie van vastgoed is het doel van deze bedrijven, voornamelijk om de objecten te verhuren en winst te maken. Beleggen in REIT’s is eenvoudig. Je hoeft alleen maar de aandelen van een van de beursgenoteerde fondsen te kopen, net zoals je die van elk ander bedrijf kunt kopen.
  • Beleggingsfondsen. Via deze beleggingsmethode nemen spaarders deel aan een portefeuille die bestaat uit verschillende activa in de vastgoedsector die worden beheerd door een beheermaatschappij.
  • Vastgoed-crowdfunding. Dit is een nieuwe manier van investeren in de vastgoedsector, die als volgt werkt: een bedrijf presenteert een project op een vastgoed-crowdfundingplatform (bijv. bouw of renovatie van woningen), en de verschillende investeerders beleggen hun geld om deze projecten te financieren en zo rendement te behalen.

Als je wilt beleggen in vastgoed en rendement op je investering wilt garanderen, dan kun je bij Sonneil terecht voor verschillende soorten woningen op zeer gewilde locaties aan de Spaanse kust.