Als u op zoek bent naar een huis in Spanje, is het belangrijk dat u weet welke belastingen u moet betalen bij de aankoop ervan. Hoewel het bedrag afhankelijk is van de prijs van het huis, is het raadzaam om daar rekening mee te houden voordat u iets koopt. 

Want ook het goede leven heeft zijn procedures.

Welke belastingen moet men betalen bij de aankoop van een huis in Spanje?

Het zijn er niet veel, dat beloof ik u. Maar ze zijn wel verplicht. Dit zijn de belastingen die u moet betalen bij de aankoop van een huis in Spanje.

IVA

De belasting op de toegevoegde waarde -IVA- is een indirecte belasting op het verbruik.

In 2020 bedraagt het belastingtarief 10% van de aankoopprijs van het huis of 21% voor commercieel vastgoed en percelen. Het is ook 21% als een bepaald aantal eigendommen wordt overschreden en deze niet in kavels worden gekocht. Als u bijvoorbeeld een huis met twee garages en een bergruimte koopt, betaalt u 10% van de totale prijs. Maar als u nog een garage of berging koopt, wordt deze belast tegen 21%.

Dit is een nationale belasting, dus die is in alle regio’s gelijk, behalve op de Canarische Eilanden, waar hij 6,5% bedraagt.

Als er een borg wordt betaald voor het tekenen van het koopcontract, zal deze ook onderworpen zijn aan de IVA die van toepassing is op het moment van de betaling.

Zegelrecht (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados)

Deze belasting ontstaat alleen als er een hypotheek bij de bank wordt aangevraagd voor de aankoop van het onroerend goed. 

Het tekenen bij een notaris en de inschrijving van het onroerend goed in het Kadaster zijn belast. Goed nieuws: vanaf 2018 is het de bank die de hypotheek verstrekt die deze belasting moet betalen. Het bedrag is afhankelijk van de Autonome Regio. In Valencia is het bijvoorbeeld 2% van de prijs van het huis.

Eigendomsbelasting (Impuesto sobre Bienes Inmuebles)

Voor wat hoort wat! Deze belasting dient men te betalen als men eigenaar is van de woning. Dit is een lokale belasting op het bezit van een woning, of u nu inwoner bent van Spanje of niet. Het belastingtarief varieert naargelang de regio waar het van toepassing is en wordt berekend op basis van de kadastrale waarde.

De kadastrale waarde is de administratieve waarde die aan het onroerend goed wordt toegekend, gebaseerd op de waarde van de grond en de bouw. Weer goed nieuws!: de kadastrale waarde is meestal lager dan de prijs van het onroerend goed.

Inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen (Impuesto sobre la Renta de No Residentes)

Op het moment dat we willen weten welke belastingen men moet betalen bij de aankoop van een huis in Spanje, moeten niet-ingezetenen rekening houden met de inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen. Deze belasting varieert afhankelijk van het feit of de woning al dan niet verhuurd wordt.

  • Als u de woning wilt verhuren en daarvoor natuurlijk inkomsten ontvangt, dient u dit op te geven en belasting te betalen over deze inkomsten. De belasting is afhankelijk van de omstandigheden. In veel gevallen betaalt u gewoon een vergoeding van 25% van de inkomsten uit de huur van de woning.
  • Als u de woning niet gaat verhuren, hangt de belasting af van de waarde van het onroerend goed (25% van de 2% van de kadastrale waarde). 

Als u buitenlander bent, maar ingezetene in Spanje, betaalt u deze belasting op basis van de inkomsten die u in de loop van het jaar heeft verdiend.

Kom op, dat was het bijna!

Vermogensbelasting (Impuesto sobre el Patrimonio)

Of u nu ingezetene of niet-ingezetene bent, als u een huis in Spanje hebt, moet u altijd de Vermogensbelasting (Impuesto sobre el Patrimonio) aangeven:

  • De waarde van het onroerend goed bedraagt meer dan 700.000 euro en het resultaat is positief.
  • De waarde van het onroerend goed bedraagt meer dan 2.000.000 euro, hoewel het resultaat negatief is.

Als dit uw gebruikelijke woning is, hoeft u dit alleen maar aan te geven als ze een waarde heeft van meer dan 300.000 euro.

Let op: De belasting is in elke regio anders. In Valencia bedraagt het minimum bijvoorbeeld 600.000 euro. Vergeet niet de relevante wetgeving te controleren.

Kosten bij aankoop van een huis in Spanje

Naast welke belastingen u betaalt bij de aankoop van een huis in Spanje, is het ook goed om rekening te houden met de extra kosten die kunnen ontstaan.

Kadaster

Zodra de notaris de akten heeft ondertekend, is het raadzaam om de aankoop te registreren in het Kadaster. De kosten van deze procedure zijn ook afhankelijk van de prijs van het onroerend goed. Dit verschilt meestal van 400 tot 650 euro.

In het geval dat er een hypotheek bestaat, is het de bank die voor de betaling zorgt.

Notariskosten

Laat het aan de experts over. Bij het opstellen en ondertekenen van de koopakte is het werk van de notaris essentieel om ervoor te zorgen dat het goed wordt gedaan. Sommige van zijn taken zijn het bevestigen van de kosten voor het onroerend goed (indien van toepassing), de verdeling van de kosten van de verkoop, de authenticiteit van het document bevestigen…

De prijzen worden berekend op basis van de prijs van het onroerend goed en de complexiteit van de akte, de lengte, het aantal exemplaren, enz. In het geval dat er een hypotheek is, is het de bank die deze toekent, die voor de betaling zorgt.

Bankkosten

Bij het overmaken van geld van het buitenland naar Spanje kunnen transactiekosten ontstaan, vooral als u een andere valuta dan de euro gebruikt. Met de hulp van een valutaspecialist kunnen deze kosten worden verlaagd.

Let op: de bank brengt ook kosten in rekening voor het uitgeven van een bankcheque om het pand te betalen. Vraag van tevoren naar deze kosten!

Juridische diensten

Wees niet bang voor de kleine letters. Vraag een advocaat die gespecialiseerd is in dit soort contracten. Hij kan u vertegenwoordigen voor de notaris, namens u procedures uitvoeren bij openbare instellingen, de aanvraag voor een NIE beheren, enz. Maak gebruik van hun diensten voor het ondertekenen van documenten of het betalen van deposito’s.

Het zijn onafhankelijke professionals, dus er geldt geen regeling voor hun tarieven en deze variëren daardoor meestal van de een op de ander.

Hypotheekkosten

Wanneer u een lening aanvraagt bij een bank, wordt er waarschijnlijk een openingscommissie in rekening gebracht. Dit is in feite wat u aan de bank dient te betalen voor het aanvragen van een hypotheek. Dit bedrag wordt afgetrokken van het geld dat u leent en ligt meestal tussen 0,25% en 3,00%.

Het is belangrijk om te weten dat niet alle banken deze vergoeding toepassen. En, als ze het toepassen, kunt u het percentage onderhandelen.

Behalve de openingskosten moeten we de levensverzekering en de huisverzekering niet vergeten, die worden afgetrokken van het bedrag van de hypotheek.

Houd er rekening mee dat u een taxatie van het onroerend goed moet betalen. Afhankelijk van de entiteit die het onroerend goed taxeert, kost deze procedure meestal tussen 250 en 800 euro.  

De taxatie is tot 6 maanden geldig na de datum van afgifte.

Oké! Nu weet u welke belastingen u betaalt als u een huis in Spanje koopt.

Raak niet gestresseerd door deze procedures. Met de hulp van professionals voert u deze zo uit. Dit is allemaal de moeite waard om aan de Middellandse Zee te wonen.