Contents

Belastingen. Er is geen ontsnappen aan. En als het onroerend goed betreft, of dit nu een woning is, of een ander type vastgoed dat belastbaar is, is het Spaanse belastingsysteem niet gecompliceerder of eenvoudiger dan in andere landen. Wees er dus op bedacht dat het volgende alleen dient als leidraad en dat u voor meer informatie het beste contact kunt opnemen met een advocaat die is gespecialiseerd in belastingrecht of met een gekwalificeerde ‘gestor’.  

Er zijn twee soorten belastingen op bezittingen in Spanje:

  • Eigendomsbelasting (Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio), die alle eigendommen dekt, waaronder woningen, maar ook zakelijke activa, banksaldo’s, obligaties en aandelen.
  • Onroerendgoedbelasting (Impuesto sobre Bienes Inmuebles of IBI) die specifiek betrekking heeft op vastgoed. IBI is een jaarlijkse gemeentelijke onroerendgoedbelasting die moet worden betaald door degene die eigenaar is van het vastgoed op 1 januari van dat jaar. Deze belasting wordt berekend op basis van de nominale waarde van het eigendom, die onder andere wordt bepaald door de oppervlakte, staat, locatie en aankoopprijs. 

Belasting gerekend over woningen (niet verhuurd)

Er dient inkomstenbelasting te worden betaald als niet-fiscaal ingezetene over alle vastgoed dat voor bewoning wordt gebruikt, bijvoorbeeld een tweede huis in Spanje dat niet wordt verhuurd wanneer u het niet gebruikt. Dit bedrag wordt berekend aan de hand van een vast tarief (19% voor inwoners van de Europese Unie, IJsland en Noorwegen, 24% voor ingezetenen van andere landen) dat wordt toegepast op nominale huurinkomsten van 1,1% of 2% van de kadasterwaarde of nominale waarde van het eigendom.

Belastingen over huurinkomsten

Huurinkomsten uit vastgoed in Spanje dat eigendom is van niet-ingezetenen zijn belastbaar, het tarief verschilt naargelang het land van verblijf van de eigenaar. Voor ingezetenen van de Europese Unie, IJsland en Noorwegen bedraagt dit belastingtarief 19 procent, dit is van toepassing op de nettohuurinkomsten.

Vermogenswinstbelasting

Er bestaan in Spanje twee soorten vermogenswinstbelasting na de verkoop van onroerend goed:

  • De belasting over het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs plus de kosten en belastingen in verband met de aankoop van het eigendom. 
  • De gemeentelijke ‘plusvalia’, die wordt bepaald door de gemeente op basis van de kadasterwaarde van het eigendom en het aantal jaren dat de eigenaar het vastgoed in zijn bezit heeft gehad.

Belastingaangifte doen

De verplichting tot het doen van belastingaangifte hangt af van de vraag of de belastingbetaler fiscaal ingezetene van Spanje is of niet. Zo ja, moet belastingaangifte worden gedaan als de nettowaarde van activa hoger is dan € 102.172 of de brutowaarde van de activa hoger is dan € 601.012. Autonome deelstaten, zoals die van Valencia, waartoe de Costa Blanca behoort, mogen hun eigen minimumwaarden vaststellen.

Zelfs als de belastingbetaler fiscaal ingezetene is van een ander land, moet er nog altijd een belastingaangifte worden ingediend, maar uitsluitend voor activa in Spanje.