Een echtscheiding aanvragen in Spanje hoeft niet moeilijk te zijn, zolang beide partijen het eens zijn over de belangrijkste zaken zoals de voogdij over de kinderen en de boedelverdeling. De voorwaarden voor een echtscheiding van niet-Spanjaarden in Spanje is dat ten minste een van de twee echtelieden ingezetene van Spanje is, de Spaanse nationaliteit heeft of dat de kinderen in Spanje wonen.

Echtgenoten kunnen met wederzijdse instemming scheiden wanneer ze ten minste drie hele maanden gehuwd zijn geweest. Het echtpaar hoeft niet van tafel en bed gescheiden te zijn geweest voordat de aanvraag tot echtscheiding wordt ingediend. In een aantal gevallen kan een van beide partijen een verzoek tot echtscheiding indienen zonder de driemaandelijkse periode af te wachten.

Het gezag over jongere kinderen wordt meestal aan de moeder toegewezen. Gedeelde voogdij wordt echter steeds gebruikelijker bij echtscheidingen in Spanje. Spaanse rechtbanken wijzen over het algemeen alleen alimentatie toe als een van de echtelieden zich duidelijk in een economisch achtergestelde situatie bevindt. 

Soorten echtscheiding in Spanje

Gemeenschappelijk verzoek: Een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding kan worden ingediend bij de “Letrado de la Administración de Justicia” (rechterlijke secretaris), de notaris of de rechtbank van eerste aanleg. De partijen dienen als onderdeel van het verzoek een overeenkomst te overleggen waarin het volgende is vastgelegd:

Samenwonings- en voogrijregeling voor de kinderen, inclusief bezoekrecht voor de ouder zonder voogdij.

Eventuele schadevergoeding of alimentatie, door de ene echtgenoot te betalen aan de ander.

Gebruik van de echtelijke woning.

Eventueel de manier waarop de echtelieden zullen blijven bijdragen aan de kosten van het gezin.

Een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding wordt over het algemeen vrij snel ingewilligd. In gevallen waarin een van de echtelieden niet wenst te scheiden of indien beide partijen willen scheiden maar het niet eens worden over de voorwaarden, dan kan een heikele situatie ontstaan. 

Eenzijdig verzoek: In dit geval wordt het verzoek tot echtscheiding ingediend door slechts een van de echtelieden. Hierbij moet wellicht worden onderhandeld door advocaten en bewijs van derden worden aangevoerd. Het inwilligen van een eenzijdig verzoek tot echtscheiding kan een paar maanden duren, maar ook meer dan een jaar. Beide partijen dienen aanwezig te zijn bij de rechtszitting.

Hoe de echtelieden ook wensen te scheiden (voor de rechter of notaris), ze moeten in alle gevallen worden bijgestaan door een advocaat. In het geval van een rechtszaak moeten ze tevens worden vertegenwoordigd door een procureur.

Naast echtscheiding erkent de Spaanse wet ook een scheiding van tafel en bed. Het huwelijk wordt dan niet wettelijk ontbonden, wat betekent dat de echtelieden op elk gewenst moment weer als gehuwd stel kunnen gaan samenwonen. Bij een scheiding van tafel en bed dienen alle verdere zaken, zoals verzorging van kinderen en gebruik van de echtelijke woning te worden voorgelegd. Als een dergelijke overeenkomst niet wordt voorgelegd, bepaalt de rechtbank de maatregelen die geschikt worden geacht. 

Let op, dit zijn slechts algemene richtlijnen en geen wettelijke bepalingen. Alle vragen over de toepassing van de wet op afzonderlijke gevallen moeten aan een Spaanse advocaat worden voorgelegd.