De Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) stelt een reeks normen op voor goede praktijken in de vastgoedsector. Het werk van Sonneil wordt gereguleerd door deze instelling en we willen dat je weet welke voordelen dit aan onze klanten biedt.

Want veiligheid en betrouwbaar werk is het eerste wat je moet eisen tijdens je zoektocht naar een woning.

RICS: wat is het?

De Royal Institution of Chartered Surveyors bevordert en versterkt de hoogste professionele kwalificaties en normen tijdens de ontwikkeling en het beheer van grond, onroerend goed, gebouwen en infrastructuur.

RICS is een vereniging van vastgoedprofessionals met een enorm groot internationaal prestige. De bedrijven die volgens haar normen opereren (zoals Sonneil) worden beheerst door een raamwerk van goede praktijken en door de meest veeleisende principes. Het is dus eigenlijk als een garantie voor kwaliteit.

De door RICS gediplomeerde professionals en bedrijven opereren in vijf continenten, en zorgen ervoor dat consumenten en bedrijven worden beschermd, bieden een onpartijdige en onafhankelijke service en innoveren in de ontwikkeling van ruimtes die inspelen op de uitdagingen van het heden en geschikt zijn voor toekomstige generaties.

Royal Institution of Chartered Surveyors

Wat regelt RICS?

De door RICS ontwikkelde normen zijn van toepassing op de verkoop, verhuur en beheer van onroerend goed. En ze streven naar een cultuur van transparantie en onafhankelijkheid waarin al haar leden handelen, ongeacht het land waarin ze actief zijn.

Wat vastgoedbedrijven betreft, dit zijn de zaken die RICS reguleert:

Ethiek

Waakt over de ethische verantwoordelijkheden van makelaars en geeft advies over best practices.

Let op de instructies

Alvorens te beginnen met werken, moet duidelijk zijn voor wie er zal worden gewerkt en hoe de betaling zal zijn, met exacte vermelding van de belangen van de vertegenwoordigde. In het algemeen zal RICS partijdig optreden om de belangen van één van de contractpartijen te behartigen (tenzij het gaat om een bemiddeling of intermediaire situatie).

Handelen voor de verkoper: de verkoop van het onroerend goed

RICS regelt de stappen die worden ondernomen om de verkoper te kunnen adviseren ivm de verkoop: van het uitvoeren van een marktbeoordeling tot het overeenkomen van prijzen.

Handelen voor de verkoper: de verkoop accepteren

Gidsen over hoe je akkoord kan gaan met de verkoop van het onroerend goed wanneer je namens de verkoper handelt.

Handelen voor de koper

Begeleiding voor makelaars die namens kopers optreden en als makelaar optreden bij het zoeken naar woningen. Er moet voor worden gezorgd dat alleen de belangen van de koper worden behartigd.

Einde van de operatie

Begeleiding tijdens het afronden van de transactie met de klant, hetzij als een natuurlijk einde van het overeengekomen werk, hetzij als gevolg van een beslissing van de klant of de agent.

Bescherming en veiligheid

Richtlijnen voor veiligheid en beveiliging, waaronder gegevensbeveiliging, gezondheid en veiligheid op het werk, persoonlijke veiligheid en zorg voor de veiligheid van anderen.

Agentschap beheer

Begeleiding bij vragen die verband houden met het beheer van makelaarskantoren, ongeacht hun omvang. Marketingnormen, geldbeheer van klanten (inclusief bescherming tegen witwassen), uitstaande schuldinvordering, klachtenbeheer en verzekeringen.

RICS standaard principes

De vastgoedactiviteiten die RICS reguleert, worden beheerst door de volgende gedragscode die de bedrijven en professionals die aan de organisatie verbonden zijn, moeten respecteren.

1. Eerlijk, transparant en professioneel zaken doen.

2. Voer de werkzaamheden met de nodige vaardigheid, zorg en toewijding uit en zorg ervoor dat al het personeel in dienst over de nodige vaardigheden beschikt om hun taken uit te voeren.

3. Zorg ervoor dat klanten op de hoogte zijn van de voorwaarden van de overeenkomst, en dat deze eerlijk en duidelijk zijn vermeld. Opdrachtvoorwaarden moeten eerlijk en duidelijk zijn. De voorwaarden moeten voldoen aan alle relevante wettelijke vereisten en praktijkcodes, met inbegrip van een verwijzing naar procedures voor klachtenbehandeling en, indien beschikbaar, een passend compensatieplan.

Royal Institution of Chartered Surveyors

4. Doe al het mogelijke om belangenconflicten te vermijden en behandel ze, als ze zich voordoen, open, eerlijk en snel.

5. Discrimineer niet op oneerlijke wijze in een deal.

6. Zorg ervoor dat de communicatie met klanten (zowel financieel als niet-financieel) eerlijk, duidelijk, tijdig en transparant is.

7. Zorg ervoor dat al het reclame- en marketingmateriaal eerlijk, fatsoenlijk en waarheidsgetrouw is.

8. Zorg ervoor dat geld van klanten gescheiden wordt gehouden van anderen, op naar behoren aangewezen rekeningen en gedekt door een verzekering.

9. Zorg voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de RICS-gedragsregels. Het hebben van voldoende dekking is een belangrijk onderdeel van het beheersen van een risico.

10. Zorg ervoor dat alle partijen bij de onderhandelingen duidelijk zijn over de reikwijdte van hun verplichtingen jegens elk van de partijen.

11. Als het deel uitmaakt van de aangeboden diensten, maak dan een realistische schatting van de vermoedelijke verkoop-, aankoop- of huurprijs, de daaraan verbonden kosten en gebruik daarbij het beste professionele oordeel.

12. Zorg ervoor dat alle vergaderingen, inspecties en bezoeken worden uitgevoerd in overeenstemming met de legitieme wensen van de klant, met inachtneming van de persoonlijke veiligheid van alle partijen.

Bij Sonneil handelen we in overeenstemming met deze RICS-normen en -principes. Gereguleerd worden door deze internationaal prestigieuze organisatie dwingt ons om altijd te werken met transparantie, onafhankelijkheid en eerlijkheid.

Nu is het jouw beurt. Kunnen we je helpen om een huis aan zee te vinden?