Verhuizen naar een ander land met uw huisdier vraagt heel wat planning. Als u naar Spanje wilt reizen, kijkt u best op voorhand naar de wetten en voorschriften met betrekking tot de import van huisdieren, hoe lang u er ook verblijft. Wettelijk worden enkel honden, katten en fretten in Spanje beschouwd als huisdieren. Op de import van vogels en andere dieren zijn specifieke voorschriften van toepassing. Zeldzame of bedreigde soorten mogen het land niet binnenkomen als huisdieren.

Meer informatie over de wettelijke vereisten rond de import van huisdieren in Spanje vindt u bij het Spaans Ministerie van Landbouw, Visvangst en Voeding.

Ten eerste moet uw huisdier (hond, kat of fret) minstens 15 weken oud zijn. Ze moeten gevaccineerd zijn tegen rabies en een bloedtest ondergaan om te controleren of het vaccin doeltreffend was. De Spaanse regering laat geen dieren onder 12 weken toe, omdat ze dan nog geen vaccinatie tegen rabies hebben gekregen.

Maximaal vijf huisdieren per persoon kunnen naar Spanje reizen, anders zijn de regels voor dierenhandel van kracht. Uitzonderingen op deze regels zijn de gevallen van wedstrijden, exhibities, training of sportevenementen.

Om naar Spanje te reizen, moet uw huisdier ook:

 • Een Europees paspoort hebben voor het verkeer van dieren, waarop de gegevens van de eigenaar en het dier staan aangegeven samen met een beschrijving van de markeringen van het dier.
 • Gevaccineerd zijn tegen rabies met een geldig vaccin op het tijdstip van de reis. De datum waarop het vaccin werd toegediend moet in het paspoort vermeld staan. Houd er rekening mee dat uw huisdier niet mag reizen binnen 21 dagen na de vaccinatie. Aangezien de minimumleeftijd om dieren te vaccineren 12 weken is, moeten honden, katten en fretten minstens 15 weken oud zijn voordat ze naar Spanje kunnen reizen.
 • Een microchip of duidelijk leesbare tatoeage (indien dit gebeurde vóór 07/03/2011) hebben.

Je huisdier moet een bloedtest ondergaan om de doeltreffendheid van het rabiesvaccin te bepalen, minstens 30 dagen na de datum van vaccinatie en minimaal drie maanden voor de reisdatum. De test moet worden uitgevoerd door een erkende dierenarts en in een goedgekeurd laboratorium.

Hieronder wordt stap voor stap uitgelegd hoe u de drie vereiste documenten (vaccinatiebewijs, veterinair gezondheidscertificaat en sanitaire uitvoervergunning) kunt verkrijgen:

Om te beginnen moet het huisdier worden onderzocht door een gediplomeerde dierenarts en het overeenkomstige certificaat moet worden uitgereikt door de beroepsvereniging. Bij dat onderzoek moet de algemene gezondheidstoestand van het dier worden nagekeken, het rabiesvaccin worden toegediend en het dier ook worden ontwormd. De dierenarts moet een vaccinatiebewijs (tegen rabies en andere aandoeningen) uitreiken en een internationaal gezondheidscertificaat voor honden en katten.

Vaccinatiebewijs

Dit document voor honden en katten, uitgereikt door de dierenarts, bevat de volgende informatie:

 • Informatie over de eigenaar (naam en adres).
 • Gegevens over de vaccinatie tegen rabies (plaats en datum van toediening, type vaccin, naam van laboratorium en merknaam van vaccin, naam van de dierenarts).
 • Specificatie van de duur van immuniteit; indien afwezig wordt ze beschouwd als één jaar geldig.
 • Identificatienummer van het dier (tatoeage, penning of elektronische chip).
 • Land van herkomst van het dier en landen waarin het dier in de voorbije 2 jaar heeft verbleven.
 • Resultaten van de serologische test toegepast op het dier (bloedmonster), inclusief de laboratoriumgegevens.
 • Resultaten van het klinisch onderzoek uitgevoerd door de dierenarts.

Internationaal gezondheidscertificaat

Een geldig gezondheidscertificaat uitgereikt door een erkende dierenarts. Het certificaat moet niet enkel basisgegevens over uw dier bevatten (zoals naam, ras, kleur enz.) maar ook uw eigen naam, adres en telefoonnummer. Houd er rekening mee dat de documenten moeten worden getoond bij aankomst in Spanje en daarom moet er ook een Spaanse vertaling bij worden gevoegd.

Sanitaire uitvoervergunning

Dit is erg belangrijk, want zonder dat document krijgt u geen toestemming om aan boord van het vliegtuig te gaan, zelfs als u al een ticket heeft voor het dier. Het moet op het punt van vertrek (luchthaven) worden getoond aan het douanepersoneel. Dit document wordt doorgaans uitgereikt door de hoogste landbouwautoriteit in het land van vertrek, wat meestal het betreffende ministerie of de overheidsdienst is.

Microchip

Tot slot moet bij uw huisdier ook een microchip zijn geïmplanteerd, die identificatiegegevens van het dier en de eigenaar bevat. De microchip moet voldoen aan de ISO-normen 11784 en 11785, wat onder meer het voordeel biedt dat de informatie kan worden ontsleuteld door elke lezer. Indien de microchip niet voldoet aan deze normen, moet de eigenaar zelf een apparaat meenemen waarmee de microchip gelezen kan worden aan het punt van toegang tot Spanje.

Voorwaarden om met huisdieren te vliegen

Het wordt aanbevolen om de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappijen goed te lezen voordat u een vlucht boekt, aangezien elk haar eigen regels en normen heeft voor het vervoer van huisdieren. De meeste maatschappijen hanteren echter de volgende minimumvoorwaarden:

 • Alle dieren moeten reizen in transportkooien, die lekvrij en goed geventileerd moeten zijn. Geen enkel deel van het dier kan buiten de kooi gelaten worden.
 • Kleine huisdieren (doorgaans met het gewicht en de grootte, inclusief kooi, equivalent aan wat beschouwd wordt als handbagage) kunnen samen met de passagier reizen. Het dier moet dan in de kooi blijven onder de stoel voor u.
 • Huisdieren die zwaarder en groter zijn dan het equivalent van handbagage kunnen in de bagageruimte reizen.
 • Enkel honden en katten mogen als handbagage of bagage worden vervoerd. Andere dierensoorten, waaronder insecten en reptielen, kunnen reizen als vracht.
 • Huisdieren moeten voor aanvang van de vlucht worden geregistreerd bij de maatschappij.

Wanneer het dier voldoet aan alle genoemde voorwaarden, krijgt de eigenaar van de maatschappij een instapkaart waarmee ook het dier het recht krijgt om te reizen.

Indien u reist met een geleide- of hulphond, kan het dier gratis aan boord gaan en in de cabine samen met u vliegen op de plaats aangegeven door het personeel.

Andere dieren naar Spanje brengen

Indien u van plan bent om andere dieren (zoals gezelschapsvogels uit niet-Europese landen) te importeren, moet u voldoen aan de specifieke voorschriften vastgelegd door de Spaanse autoriteiten. Uw vogel moet een gezondheidscertificaat van een dierenarts hebben en een officiële verklaring van de eigenaar, vertaald in het Spaans. Afhankelijk van uw land van herkomst kan ook een vaccinatie tegen vogelgriep nodig zijn om quarantaine te vermijden.

Een opmerking over de regels inzake het houden van ‘gevaarlijke dieren’ in Spanje

Er zijn acht hondensoorten die onder de Spaanse wetgeving worden beschouwd als ‘gevaarlijke dieren’. Die zijn: Amerikaanse pitbullterriërs, Staffordshire-bulterriërs, Amerikaanse staffordshireterriërs, rottweilers, Argentijnse doggen, fila brasileiros, tosa’s en akita’s. Kruisingen van deze rassen worden eveneens beschouwd als gevaarlijk.

Als u een van deze honden als huisdier heeft, moet u daarom aan een aantal extra voorwaarden voldoen, waaronder “de wettelijk vereiste leeftijd bereikt hebben, niet zijn veroordeeld wegens strafbare feiten zoals moord, letsel, foltering, zwaar vergrijp tegen de volksgezondheid, associatie met een gewapende bende of drugshandel, en niet gerechtelijk het recht zijn ontnomen om potentieel gevaarlijke dieren te bezitten”.

De eigenaar van een hond die beschouwd wordt als potentieel gevaarlijk moet bovendien een aansprakelijkheidsverzekering (WA) hebben. Wanneer u met een hond die beschouwd wordt als potentieel gevaarlijk de straat op gaat, moet die aan een niet-rekbare riem gehouden worden die niet langer dan twee meter is. Tevens moet u de vergunning bij u hebben die bewijst dat u die hond mag houden.

Huisdierenverzekering

Wanneer u reist met een huisdier, is het een goed idee om een verzekering af te sluiten.

Dergelijke verzekering kan een groot deel van de kosten van onverwachte facturen van de dierenarts bij letsel of ziekte dekken. Bij de keuze van de verzekering moet u rekening houden met factoren als:

 • Dekt de polis alle chronische, aangeboren en erfelijke aandoeningen?
 • Is er een tijdslimiet voor de behandeling volgens de aandoening?
 • Is er een prijslimiet voor de behandeling volgens de aandoening?
 • Zijn er flexibele dekkingsopties volgens uw budget en precieze behoeften?
 • Is het een bekend verzekeringsbedrijf? Krijgt het goede recensies?

Indien u op zoek bent naar een huisdierenverzekering nadat u naar Spanje bent verhuisd, kunt u rechtstreeks naar de aanbieder gaan of een online prijsvergelijker gebruiken.

Een laatste opmerking over het reizen met huisdieren in Spanje

Bij de Spaanse nationale spoorwegmaatschappij Renfe kunt u huisdieren meenemen op middellange- en langeafstandstreinen zolang ze minder dan 10 kg wegen en in hun transportbox blijven. Op korte afstanden en metrodiensten kunnen uw huisdieren gratis reizen, maar honden moeten aan de lijn blijven en gemuilkorfd worden.