Volgens Bloomberg zouden de gebouwen en constructies om ons heen de sleutel kunnen zijn tot het nakomen van wereldwijde verplichtingen op het gebied van klimaatverandering. Vandaag geven we op de Sonneil-blog commentaar over dit artikel en vragen we ons af hoe ver Spanje staat.

“De Covid-19-pandemie heeft ons gedwongen om opnieuw na te denken over hoe we de ruimtes gebruiken waarin we leven en werken. Steeds meer landen storten zich aan de net zero (nul-emissie) strategie.” Zo begint het Bloomberg-artikel.

Maar laten we bij het begin beginnen, wat is een net zero gebouw?

Net zero: het groene doel

Volgens de World Green Building Council (WorldGBC) zijn de gebouwen en de bouwsector verantwoordelijk voor ongeveer 30% van het wereldwijde energieverbruik, 30% van de uitstoot van broeikasgassen en 50% van de CO2-uitstoot in grote steden.

Net zero wordt voorgesteld als één van de middellange- en langetermijndoelstellingen van de bouwsector. In feite is het de certificering dat een gebouw een zeer hoge energieprestatie heeft, met netto-effecten van ‘nul energie’ (net zero energieverbruik) of ‘nul koolstofemissies’.

De WorldGBC stelt wat dit betreft een zeer ambitieuze horizon: vanaf 2030 moeten alle nieuwbouwgebouwen CO2-vrij zijn. En tegen 2050 moet 100% van de gebouwen CO2-vrij zijn.

Waarom streven naar net zero?

Het lijkt bijna niet nodig om uit te leggen, toch? Zoals besproken in Bloomberg, blijft de CO2-vervuiling elk jaar toenemen (in 2019 werd een nieuw record gebroken, met in totaal 36,810 miljoen ton aan uitstoot).

Dus het concept van Netto Nul is in opkomst als één van dé pijlers in de strijd tegen klimaatverandering, en de bouwsector als onze bondgenoot. Bovendien wordt verwacht dat het aantal gebouwen de komende 30 jaar zal verdubbelen.

Volgens het Global Report on Buildings and Construction, gepubliceerd door de Global Alliance for Building and Construction tijdens COP25 in Madrid, is het koolstofarm maken van de woning- en bouwsector essentieel om de toezeggingen van de Overeenkomst van Parijs en de Ontwikkelingsdoelen te van de Verenigde Naties.

Maatregelen voor energie-efficiëntie kunnen tegen 2030 een vermindering van 48% van de wereldwijde uitstoot opleveren.

Hoe krijg je net zero?

In duurzame architectuur spelen hernieuwbare energiebronnen een fundamentele rol. Zonder hen is het bereiken van netto- nul-emissies een utopie. Leer deze namen goed (als u ze nog niet kent):

  • Thermische zonne-energie. Installatie van zonnepanelen die thermische energie opwekken om bijvoorbeeld warm water aan de woning te leveren.
  • Fotovoltaïsche zonne-energie. Ook dit zijn zonnepanelen maar in dit geval om elektrische energie op te wekken dat het conventionele elektriciteitsnet kan vervangen.
  • Biomassa. Kent u pelletketels voor in huis? Dat is de moderne (en meest gebruikte) versie van de traditionele haarden. Het gaat om het benutten van agro-industrieel afval, dierlijk organisch materiaal (compost) of groente (snoeiresten) om warm water en verwarming voor de woning te verkrijgen.
  • Mini windenergie. Ideaal voor winderige gebieden. Huizen kunnen kleine windturbines plaatsen om elektriciteit op te wekken.
Duurzame gebouwen

En wat gebeurt er in Spanje?

Duurzame gebouwen rukken op in Spanje. Op 24 september 2020 is de update van de nieuwe technische bouwcode (CTE) in werking getreden, die in lijn is met de wereldwijde doelstellingen van emissiereductie, energiebesparing en bevordering van hernieuwbare energiebronnen. Is deze update bedoeld om de energie-efficiëntie van het Spaanse woonpark te verbeteren door het gebruik van niet-hernieuwbare energie zoals olie, steenkool en gas te verminderen.

De twee meest opvallende wijzigingen die op de CTE zijn toegepast, zijn de volgende:

  • Beperking van het totale energieverbruik. Voor reeds gebouwde gebouwen zal 40% meer totaal energieverbruik worden toegestaan ​​in vergelijking met die van nieuwbouw.
  • Vraagsturing. De lijst met vereisten om te weten of een gebouw voldoet aan de limieten van het energieverbruik verandert, en past zich aan aan de ruimte, geometrie, kwaliteiten, oriëntatie, ventilatie, vochtigheid …

Bovendien wordt de energierestauratie van gebouwen na de Covid-19-crisis beschouwd als een mogelijke motor van werkgelegenheid en welvaart. In die zin is het opmerkelijk dat de langetermijnstrategie voor energierevalidatie in de bouwsector in Spanje, gepubliceerd door het ministerie van Transport, Mobiliteit en Stedelijke Agenda, met een uitstekende waardering werd gewaardeerd door de groep van experts Buildings Performance Institute Europe, die het Spaanse plan waardeert als het beste in de Europese Unie.

En als nieuwsgierigheid kun je op deze El Confidencial-website enkele van de meest duurzame gebouwen in Spanje zien.

Duurzame gebouwen zullen bijdragen tot het respecteren en onderhouden van onze omgeving en onze paradijzen aan de Spaanse Kust.