Als u zich afvraagt hoe u als buitenlander een huis in Mexico kunt kopen, houd er dan rekening mee dat er bepaalde bijzonderheden zijn die u goed moet weten voordat u begint.

Daarnaast raden we u aan contact op te nemen met een lokale advocaat die bekend is met de Mexicaanse wetten en praktijken, waardoor misverstanden en problemen worden voorkomen.

Koop een huis in Mexico via een fideicomiso (trust)

Als een buitenlander een woning in Mexico wil kopen, zal hij merken dat hij niet rechtstreeks onroerend goed kan bezitten in de zogenaamde beperkte zones. Dit zijn near-shore en grensgebieden.

Hoe kan u dan een woning kopen in deze gebieden als buitenlander? De manier om dit te doen is door een fideicomiso. We leggen uit hoe het werkt 👇🏻

Hoe werkt een fideicomiso (trust) bij de aankoop van een huis?

Onder de structuur van een banktrust fungeert de bank als een fiduciaire instelling. Dat wil zeggen, de eigendomstitel wordt op naam van de Mexicaanse bank geplaatst. De buitenlandse koper, indien aanwezig, is de begunstigde van die trust en geniet dezelfde eigendomsrechten als een Mexicaans staatsburger. Bovendien kunt u medebegunstigden benoemen aan de mensen die u kiest en kunt u alternatieve begunstigden aanwijzen wanneer u maar wilt.

Een huis kopen in Mexico

U kan in het huis wonen, renoveren, het verhuren, verkopen… alleen moet u voldoen aan de interne bankregels. Als de koper het huis aan een andere buitenlander verkoopt, kan hij dezelfde voordelen overdragen aan de nieuwe eigenaar.

Wat de verplichtingen betreft, moet de koper onroerendgoedbelasting, onderhoudskosten, watervoorziening, elektriciteit betalen… en eventuele andere bijbehorende kosten.

De bank, die de woning ontvangt en beheert, doet dit volgens de instructies van de koper/begunstigde. Dat wil zeggen, ze kan niets met de woning doen, tenzij ze een schriftelijke instructie van de koper/begunstigde ontvangt.

Het is belangrijk om te weten dat banktrusts om de 50 jaar moeten worden vernieuwd en de jaarlijkse kosten tussen de 500 en 600 dollar -meer dan 530 euro-  dragen.

Bovendien biedt deze manier van huizen kopen in Mexico voordelen, zoals het beschermen van activa tegen het gebruik van schuldeisers.

Stappen tijdens het aankoopproces

Bij het kopen van een huis in Mexico als buitenlander, wordt een proces in drie stappen gevolgd:

• Aankoopaanbieding

• Belofte contract

• Onherroepelijke vertrouwensovereenkomst

Een huis kopen in Mexico

Stap 1: aankoopaanbieding

Het aankoopaanbod is vergelijkbaar met de ‘letter of intent’ die in andere landen zoals de Verenigde Staten wordt gepresenteerd. Het is een document waarmee de koper een aanbod doet om een huis te kopen tegen een bepaalde prijs, binnen een bepaalde periode en met de nodige documenten en vereisten.

Samen met dit aankoopaanbod doet de potentiële koper een aanbetaling  bij de verkoper, die het onroerend goed van de markt zal houden voor de termijn die in het aanbod is uiteengezet. Gedurende deze termijn heeft de koper de tijd om de nodige documenten te bekomen zodat de transactie kan plaatsvinden.

Als de geïnteresseerde partij het onroerend goed uiteindelijk niet koopt, zal de verkoper het geld teruggeven dat hij in het begin heeft gestort, hoewel de ontwikkelaar een beperking kan toepassen.

Stap 2. Belofte contract

Hoewel de belofteovereenkomst niet het definitieve aankoopdocument is, is deze juridisch bindend. Het is vergelijkbaar met de intentieverklaring, maar in dit geval met een niet-restitueerbare aanbetaling.

Dat wil zeggen, de belanghebbende betaalt de verkoper een aanbetaling van 20% van de aankoopprijs, en hierbij worden de procedures voldtooid die moeten uitgevoerd worden om het onroerend goed aan de banktrust te kunnen overdragen.

Als u het huis niet definitief verwerft, wordt dit geld niet terugbetaald aan de koper, behalve in speciale gevallen wanneer de koper niet verder kan gaan vanwege specifieke problemen gerelacioneerd met het banktrust bijvoorbeeld.  

Stap 3. Onherroepelijke vertrouwensovereenkomst

De laatste stap bij het kopen van een huis in Mexico is het aangaan van een onherroepelijke trustovereenkomst, waarbij de eigendom van het onroerend goed onherroepelijk wordt overgedragen aan de banktrust.

De bank die optreedt als trustee zal de verkoper en koper vragen om de nodige gegevens te verstrekken en de nodige documenten in te vullen.

Een huis kopen in Mexico

Hier zijn de stappen die u moet volgen:

 1. Selecteer een bank om de oprichting van de trust af te handelen en als trustee op te treden.
 2. De verkoper neemt contact op met de bank om toestemming te geven om de titel over te dragen aan de trust.
 3. De trustee vraagt toestemming van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de oprichting van de trust, dit kan 5 tot 10 werkdagen duren.
 4. De verkoper of notaris, voor wie de trustovereenkomst zal worden ondertekend, verkrijgt een bevestiging van eigendom, een certificaat van niet-pandrechten en een certificaat van up-to-date te zijn met de betaling van onroerendgoedbelasting, bekend als “eigendom”.
 5. Deze documenten worden, naast aanvullende documenten die door de verkoper worden vereist, afgeleverd bij een notaris die samen met de trustbank en uw advocaat verantwoordelijk is voor het vestigen van de trust. De notaris is wettelijk verplicht om alleen verder te gaan als alle benodigde documenten in de juiste vorm zijn verstrekt.
 6. Op het moment van uitvoering van de onherroepelijke Trustovereenkomst gaat de eigendomsakte over naar de banktrust en wordt de aanbetaling die aan het begin is verstrekt, in mindering gebracht op de koopsom.

De koper betaalt de resterende prijs aan de verkoper en heeft dan toegang tot de woning.

Bijkomende kosten bij de aankoop

Bij het kopen van een huis in Mexico zijn de kosten die door koper en verkoper worden gedragen de volgende:

 1. Juridische kosten: koper en verkoper betalen ieder hun eigen proceskosten.
 2. Afsluitkosten: omvatten notaris- en openbare registerkosten, naast de kosten voor het oprichten van de banktrust. Deze afsluitingskosten komen volledig voor rekening van de koper. De notaris- en registratiekosten liggen meestal rond de 5-6% van de aankoopprijs, en die van vertrouwen liggen tussen de 1.500 en 2.000 initiële dollars -ongeveer 1.800 euro- plus 400-600 dollar per jaar -meer dan 530 euro-.
 3. Belastingen: de verkoper betaalt de inkomstenbelasting terwijl de koper zorgt voor de overnamebelasting (deze varieert meestal tussen 3 en 3,3% van de aankoopprijs).
Een huis kopen in Mexico

Financiëren

Buitenlandse kopers hebben verschillende opties om de aankoop van een huis in Mexico te financieren.

 1. De eerste stap is het aanvragen van een vergunning om onroerend goed in Mexico te kopen bij het directoraat-generaal juridische zaken, dat behoort tot het ministerie van Buitenlandse Zaken.

  Tijdens dit proces voltooit de koper een aanvraag met zijn immigratie-informatie, persoonlijke gegevens en informatie over het onroerend goed dat hij wil kopen.

  Deze stap kan worden uitgevoerd via een wettelijke vertegenwoordiger aan wie de koper speciale bevoegdheden verleent. In het geval dat het huis zich niet in de beperkte zones bevindt, zijn de rest van de stappen dezelfde als die van de Mexicaanse kopers.
 2. Zodra de vergunning is verkregen, om een hypothecaire lening in Mexico aan te vragen, moet de buitenlandse koper het FM2- of FM3-immigratieformaat in orde hebben, minimaal in Mexico hebben gewoond, meerderjarig zijn en een geldig paspoort hebben.

  Bovendien wordt uw inkomen gecontroleerd en als u een goede kredietgeschiedenis heeft in uw land en in Mexico. Hypothecaire leningen die worden verstrekt aan buitenlandse kopers in Mexico bieden meestal vaste tarieven van 8,5% tot 12%, en een minimumbedrag van 500.000 pesos -ongeveer 21.000 euro-.

Als de buitenlandse koper aan deze vereisten voldoet, heeft hij toegang tot de aankoop van een huis in Mexico.

Durft u het aan om een nieuwe levensfase te beginnen in een Caribisch gebied? Als dat precies is wat u zoekt, moet u La Amada Residences kennen, residenties met exclusief strand in het meest bevoorrechte Cancun.

Het goede leven wacht op u aan zee.