Het witwassen van geld voorkomen. Als u heeft besloten een huis in Spanje te kopen, is het belangrijk dat u zich vertrouwd maakt met het voorkomen van witwaspraktijken. Laat u niet intimideren door de naam, het is slechts een procedure (hoewel essentieel om uw huis te kopen). Sinds de wet ter voorkoming van het witwassen van geld in 2010 werd goedgekeurd, moet iedereen die een huis in Spanje wil kopen, de herkomst van het geld dat ze daarvoor gebruiken, en de traceerbaarheid ervan rechtvaardigen. Het doel van deze wet is om het witwassen van geld dat afkomstig is van illegale activiteiten te beheersen.

Bij Sonneil willen we u helpen met de vragen die zich kunnen voordoen:

Wat moet ik doen?

U moet het witwasdocument ondertekenen dat we u van Sonneil zullen verstrekken als u de aankoop via ons uitvoert.  De projectontwikkelaar of een andere makelaar kan u dit document ook bezorgen. De gevraagde gegevens zijn:

Natuurlijke personen

 • Naam, achternaam, ID, huidige woonplaats en andere persoonlijke en identificerende gegevens.
 • Economisch regime en gegevens met betrekking tot uw beroep, zoals of u zelfstandige of werknemer bent.
 • Doel waarvoor het onroerend goed wordt verworven: hoofdverblijfplaats, tweede verblijf, investering, verhuur, etc.
 • Specificeer de inkomstenbron die u gebruikt om het onroerend goed te verwerven. Maak duidelijk of de financiering van uzelf of van iemand anders is en de bank en / of het land van herkomst van het geld.
 • Het document moet ondertekend zijn met de bijbehorende datum en vergezeld gaan van een fotokopie van de ID of paspoort.

Rechtspersonen

 • CIF (fiscaal identificatienummer voor bedrijven).
 • Sociale locatie van het bedrijf.
 • Identificatiegegevens van de bedrijfsvertegenwoordiger.
 • CNAE (code die economische activiteiten classificeert).
 • Doel waarvoor het onroerend goed wordt verworven.
 • Inkomstenbron die u gebruikt om het onroerend goed te verwerven.
 • Het document moet ondertekend zijn met de bijbehorende datum en vergezeld gaan van een fotokopie van de ID of paspoort.

Moet ik documentatie voorleggen?

Ja, het is essentieel dat u dit doet ter ondersteuning van wat u specificeert in het witwasdocument. Dit is de documentatie waar we u om zullen vragen:

Identificatie document

 • Natuurlijke personen: ID, NIE, Paspoort…
 • Voor rechtspersonen: CIF, oprichtingsakte, statuten of gelijkwaardige certificering van het Handelsregister en verklaring afgegeven door de vertegenwoordiger van de Vennootschap waarin de echte eigenaar wordt geïdentificeerd.

Document om de economische of professionele activiteit te bewijzen. Dit document is afhankelijk van de activiteit en kan zijn:

 • Natuurlijke personen: laatste twee loonbrieven of ouderdomspensioen, laatste aangifte inkomstenbelasting, inhouding van inkomstenbelasting (minder dan 12 maanden oud).
 • Rechtspersonen: vennootschapsbelasting, jaarlijkse of driemaandelijkse aangifte van BTW of gelijkwaardige belastingen (minder dan 12 maanden oud).
 • Freelancers: ontvangst van sociale zekerheid en de belasting op economische activiteiten.
 • Andere documenten die de oorsprong van de fondsen en hun activiteit rechtvaardigen. Bijvoorbeeld als een natuurlijk persoon een erfenis, schenking, hypothecaire lening ontvangt of afstoot.
Het witwassen van geld voorkomen

Wanneer moet ik dit ondertekenen?

U moet het witwasdocument ondertekenen wanneer u het bod op het onroerend goed doet. Dat wil zeggen, voordat de verkoopakte wordt ondertekend voor een notaris.

Wat gebeurt er nadien?

Alle professionals die bij de verkoop betrokken zijn (projectontwikkelaar, consultants, makelaars …) zijn verplicht om de herkomst van de fondsen te controleren en de Belastingdienst op de hoogte te brengen. Dus zodra het document is ondertekend, zullen we bij Sonneil (indien u via ons koopt) de nodige controles uitvoeren via een specifiek programa en Know Your Customer-formulieren (ontworpen om de identiteit van de klant op een formele en reële manier te verifiëren). Bovendien werken we bij Sonneil met een platform dat gespecialiseerd is in het bestuderen en verwerken van uw persoonsgegevens, zodat de bescherming en privacy gewaarborgd zijn.

Het lijkt misschien ingewikkeld, maar de professionals van Sonneil zullen u door het proces begeleiden om hoofdpijn te voorkomen. Als u nog andere procedures wilt raadplegen die van toepassing zijn bij de aankoop van een huis, bezoek dan dit gedeelte van onze blog.

Gefeliciteerd, u bent alweer een stapje dichterbij om een nieuw leven te beginnen aan zee! 😉