Het is niet zomaar dat naar schatting 20.000 Nederlanders ervoor hebben gekozen om na hun pensioen aan de Spaanse Costa’s te gaan wonen. Ten eerste de fantastische golfbanen, het heerlijke eten en klimaat, deze laatste zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie erkend als de beste ter wereld voor een gezonde levensstijl. Ten tweede zijn de kosten voor levensonderhoud beduidend lager dan in Nederland, wat betekent dat uw maandelijkse bedrag aan AOW en/of pensioen in Spanje langer meegaat.

Bovendien is Spanje lid van de EU, waardoor met pensioen gaan in Spanje net zo makkelijk is als in Nederland.  

Wat moet u doen om na uw pensioen in Spanje te kunnen wonen?

Ten eerste moet u een verblijfsvergunning aanvragen, dit kan bij het plaatselijke bureau voor vreemdelingenzaken. Zodra u de verblijfsvergunning in uw bezit hebt, kunt u zich inschrijven in de basisadministratie van de gemeente (padrón), zodat u kunt stemmen en recht hebt op (korting op) bepaalde voorzieningen zoals sportfaciliteiten en bibliotheken.

AOW/Pensioen

‘Pensionado’s’ kunnen ervoor kiezen om hun maandelijkse betaling op een Spaanse bankrekening te ontvangen. Hiertoe dient u te beschikken over het IBAN (internationaal rekeningnummer) en de bankidentificatiecode (BIC) van uw Spaanse rekening.

Als u beschikt over een pensioen is het raadzaam om contact op te nemen met een financieel adviseur voordat u Nederland verlaat. Deze kijkt naar de verschillende beschikbare pensioenfondsen en activa waarover u beschikt en de meest geschikte structuur voor belastingen.

Als we het hebben over een bescheiden inkomen in Spanje, dan praten we over zo’n € 17.000 per jaar, mocht u liever wat meer besteden, dan hebt u rond de € 25.000 per jaar nodig. Als u bereid bent de kosten te beperken en weinig uit te geven, dan komt u rond van zo’n € 15.000 per jaar.

Gezondheidszorg

Iedereen heeft in Spanje recht op eerste hulp. Als u in Spanje woont en AOW of een uitkering vanuit Nederland ontvangt, komt u in aanmerking voor de gezondheidszorg van de Spaanse overheid, deze wordt betaald door de Nederlandse staat. U dient hiervoor een formulier in te vullen zodat dit onderling tussen de twee landen wordt afgehandeld. Daarna hebt u recht op dezelfde zorg en uitkeringen als Spaanse staatsburgers.