Bij het kopen van een huis is het belangrijk het verschil te kennen tussen bruikbare en bebouwde oppervlakte. Het hangt ervan af of u een duidelijk beeld hebt van de verdeling van de ruimtes, hoe u ze optimaal kunt benutten en waarvoor u ze allemaal kunt gebruiken. Bovendien zijn aspecten als de belastingen die u moet betalen en de waarde van het pand als u het wilt verkopen afhankelijk van deze metingen. In deze post leggen we uit wat de nuttige oppervlakte is en wat de bebouwde oppervlakte, zodat u nooit meer twijfelt.

Wat is de nuttige oppervlakte?

De nuttige oppervlakte omvat alleen de ruimten van de woning die door de bewoners kunnen worden gebruikt, zonder scheidingsmuren, structuur en installaties en met inbegrip van, naast de kamers, keukens en badkamers en zelfs de binnenkant van de ingebouwde kasten. Met andere woorden, het is het oppervlak van het huis waarop men kan lopen. Daarom worden bouwelementen zoals scheidingswanden of pilaren buiten beschouwing gelaten. Als een huis wordt gebouwd en muren worden verwijderd, neemt de bruikbare vloeroppervlakte dus toe.

Hoe wordt de bruikbare vloeroppervlakte berekend?

Een huiseigenaar kan eenvoudig de bruikbare vloeroppervlakte van zijn of haar huis meten. De bruikbare vloeroppervlakte kan op twee manieren worden berekend:

  • Door de nuttige vierkante meters van elke kamer op te tellen.

Woonoppervlakte = (m² woonkamer) + (m² slaapkamer) + (m² keuken) + (m² toilet) + (m² extra kamers)

  • Van de bebouwde oppervlakte van de woning de vierkante meter constructieve constructies (pilaren, scheidingswanden, muren…) aftrekken.

In ieder geval raden wij u aan contact op te nemen met een vakman om de exacte meting uit te voeren.

Tellen terrassen mee als nuttige oppervlakte?

In het geval van woningen met terrassen, balkons, veranda’s… tellen deze altijd voor 100% mee, en is het normaal om de nuttige binnenoppervlakte te scheiden van de buitenoppervlakte.

Nuttige oppervlakte en bebouwde oppervlakte

Wat is de bebouwde oppervlakte?

De berekende oppervlakte is het resultaat van het meten van de hele woning, met inbegrip van alle omheiningen. Met andere woorden, het is de oppervlakte die het resultaat is van de veelhoek die de omtrek van de woning omvat, met inbegrip van alle omheiningen aan de gevel en de helft van de omheiningen die grenzen aan gemeenschappelijke ruimten of andere eigendommen. Daarom zal het altijd groter zijn dan de nuttige oppervlakte. Het is belangrijk in gedachten te houden dat ruimten waarvan de hoogte minder dan 1,5 meter bedraagt, niet worden meegerekend.

Hoe wordt de bebouwde oppervlakte berekend?

De bebouwde oppervlakte van een woning wordt berekend door de volledige oppervlakte van het gebouw op te vragen. Als u de plattegrond van de woning niet kunt raadplegen, kunt u een van deze manieren van berekenen gebruiken:

  • In een standaardwoning is de bebouwde oppervlakte meestal 15-20% meer dan de bruikbare oppervlakte, dus u kunt een coëfficiënt van 1,15 of 1,2 toepassen om het snel te berekenen.
  • Meet de omtrek van de woning met Google Earth.
  • U kunt deze raadplegen in de eigendomsakte van het pand.

Net als bij de nuttige oppervlakte is het raadzaam om een architect of professional in te schakelen om de meting uit te voeren.

Bebouwde oppervlakte met gemeenschappelijke ruimten

Als het onroerend goed geen eengezinswoning is (d.w.z. het behoort tot een gebouw met meer dan één woning, ongeacht het type en onder het horizontale eigendomsregime), is er een ander begrip van oppervlakte: bebouwde oppervlakte met inbegrip van gemeenschappelijke elementen. Dat wil zeggen dat men bij de oppervlakte van elke woning het proportionele deel optelt dat overeenkomt met de gemeenschappelijke ruimten zoals deuropeningen, trappen, vuilnisbakken, meters, gymzaal… Het is met deze oppervlakte dat de percentages van deelname van elk onderdeel voor de gemeenschapskosten worden verkregen.

Nuttige oppervlakte en bebouwde oppervlakte

Waarvoor dient de nuttige en bebouwde oppervlakte?

Deze twee metingen zijn van fundamenteel belang bij de aankoop van een woning.

  • De nuttige oppervlakte weerspiegelt de bewoonbare meters van de woning. Dat wil zeggen dat we daardoor weten hoeveel ruimte in het huis we in ons dagelijks leven zullen kunnen gebruiken, wat ons als koper echt interesseert.
  • De bebouwde oppervlakte is bepalend voor het papierwerk en de documentatie betreffende de woning, zoals de akten, de taxatie, de gemeenschapskosten en de totale IBI die u jaarlijks moet betalen.

Nu u weet wat nuttige en bebouwde oppervlakte zijn en waarom ze belangrijk zijn, hoe zit het met het vinden van het huis dat u zoekt? Bij Sonneil bieden wij de meest exclusieve ontwikkelingen in bevoorrechte gebieden dicht bij de zee. Ontdek ze!