Het kopen van een huis is een van de belangrijkste handelingen in het leven van een persoon. Het vereist een aanzienlijke economische investering en tijd, en omvat een reeks procedures die complex kunnen zijn. Daarom zullen we in dit bericht proberen de stappen te definiëren die moeten worden genomen om de ondertekening van het verkoopcontract van een huis uit te voeren.

Het verkoopcontract is een document waarmee wordt bevestigd dat de verkoper het onroerend goed aan de koper levert in ruil voor een bedrag dat eerder is overeengekomen. Op deze manier wordt de koper de rechtmatige eigenaar van de woning. Het is een onderhandse overeenkomst tussen koper en verkoper waarin de rechten en plichten van beiden zijn vastgelegd.

Als u op zoek bent naar een nieuwe woning, begeleiden we u bij Sonneil in elke fase van het aankoopproces, van het eerste telefoongesprek tot na het overhandigen van de sleutels.

Tips voor het maken van een koopcontract

Voordat het contract voor de verkoop van woningen wordt ondertekend, moet een reeks stappen worden uitgevoerd die we hieronder beschrijven:

  • Controleer de juridische status van het huis door een eenvoudige notitie in het kadaster aan te vragen.  De eenvoudige notitie geeft ons informatie over aspecten zoals wie de eigenaar van het huis is. In welke staat van instandhouding het onroerend goed is, of het gratis is of niet, of de eigenaar het nodige certificaat van bewoonbaarheid en energiecertificering heeft.
  • Ondertekening van een voorcontract.  Het is geen verplichte stap, maar het is zeer aan te raden, vooral in gevallen waarin een hypothecaire lening moet worden geformaliseerd. Door middel van het precontract of depositocontract wordt de aan- en verkoopoperatie gewaarborgd, aangezien tussen de partijen de levering van een voorschot op de totale waarde van het onroerend goed wordt overeengekomen. Op deze manier zal de verkoper, indien hij zijn verplichtingen niet nakomt, het verwachte bedrag in tweevoud moeten terugbetalen, terwijl, indien de wanbetaler de koper is, hij het voorschotbedrag verliest. 
Wat is een koopcontract

Na deze procedures wordt het contract voor de verkoop van woningen opgesteld en vervolgens moet de openbare akte voor een notaris worden geformaliseerd, omdat, hoewel het geen verplichte procedure is, het ten zeerste wordt aanbevolen om dit te doen omdat het rechtszekerheid biedt. Bovendien is de openbare akte het enige document dat de registratie van het onroerend goed in het kadaster mogelijk maakt.

De formalisering van de openbare akte moet worden bijgewoond door alle partijen die hebben ingegrepen in de operatie. Koper, verkoper, makelaar en advocaat (indien van toepassing), de vertegenwoordiger van de bank en de notaris. In deze akte gaan we over tot de officiële ondertekening van de akte en de overhandiging van de sleutels aan de koper.

De laatste stap van het koop- en verkoopproces zou zijn om naar het kadaster te gaan om het onroerend goed te registreren.

Wat moet het koopcontract van een woning bevatten?

Wat betreft de clausules die een koopovereenkomst moet bevatten, is het erg belangrijk dat ze goed zijn opgesteld, omdat op deze manier mogelijke juridische conflicten kunnen worden vermeden. Vervolgens beschrijven we wat deze essentiële gegevens zijn van het verkoopcontract van een huis:

  • Persoonsgegevens van de betrokken partijen: voor- en achternaam, nationaal identiteitsbewijs, adres en telefoonnummer. In het geval dat de verkoop wordt uitgevoerd door een echtpaar onder het regime van gemeenschap van goederen, hoewel het mogelijk is om een van de twee te ondertekenen, is het meest raadzaam dat beide worden gepresenteerd en ondertekend voor de notaris om mogelijke toekomstige problemen te voorkomen.
  • Verificatie van de titel van het onroerend goed. Alle informatie met betrekking tot het onroerend goed moet worden opgenomen, zodat de wettigheid van de titel van uw eigendom kan worden aangetoond (door middel van de titel van het onroerend goed, eenvoudige notitie, enz.).
  • Gedetailleerde informatie over de woning. In deze clausule moeten de volgende gegevens worden vermeld. Kadastrale referentie en vierkante meters, nummer van het registergoed, adres van het onroerend goed, of het up-to-date is met betalingen of er kosten zijn, de situatie en de staat van het onroerend goed, enz.
Wat is een koopcontract
  • De prijs van de woning die is overeengekomen. U dient te informeren over de uiteindelijke prijs van de woning, het maandelijks te betalen bedrag, de extra kosten en rente. Bovendien moet worden gespecificeerd of een aanbetalingscontract  is ondertekend voorafgaand aan het verkoopcontract en van welk bedrag.
  • Leveringsdatum. De ondertekening van het contract en de levering van het onroerend goed gebeurt niet op dezelfde dag. De levering van de sleutels wordt later geformaliseerd. Daarom moet in het contract worden gespecificeerd op welke dag de oplevering van het huis zal worden uitgevoerd.
  • Belastingen en uitgaven. Deze clausule specificeert alle kosten met betrekking tot de verkoop en geeft aan wie ze moet betalen volgens wat is overeengekomen tussen koper en verkoper. Het is uiterst belangrijk dat, als er kosten op het onroerend goed zijn, deze worden weerspiegeld in de annulerings- of vervalclausule. Omdat ze anders door de koper zouden worden gedragen.
  • Sancties. In deze clausule wordt uiteengezet hoe de partijen kunnen worden gestraft voor contractbreuk.